Астрономія 11 клас. Підсумкова контрольна робота

Додано: 5 січня
Предмет: Астрономія, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

На які, в залежності від оптичної системи, групи можна поділити всі телескопи?

варіанти відповідей

Рефлектори

Наземні 

Рефрактори

Катадіоптричні

Стаціонарні

Орбітальні

Запитання 2

Хто перший використав телескоп для спостережень за небесними об'єктами?

варіанти відповідей

Коперник 

Птолемей

Кеплера

Галілей

Запитання 3

Сонце за рік описує на небесній сфері велике коло, яке називається

варіанти відповідей

пояс

екліптика

екватор

сонячним

Запитання 4

Планети навколо Сонця рухаються по

варіанти відповідей

прямих

еліпсах

параболах

гіперболах

Запитання 5

Деякі характерні взаємні розміщення планет, Землі і Сонця називають

варіанти відповідей

конфігураціями

періодами

положеннями

станами

Запитання 6

Проміжок часу, що дорівнює одному періоду обертання Землі навколо власної осі, називають

варіанти відповідей

Роком

Добою

Місяцем

Тижнем

Запитання 7

Який тип календаря використовується в Україні?

варіанти відповідей

Сонячно-місячний

Місячний

Сонячний

Зоряний

Запитання 8

Хто створив геоцентричну систему світу?

варіанти відповідей

М.Коперник

К. Птолемей

Г.Галілей

І.Ньютон

Запитання 9

Явище сонцестояння відбуваються

варіанти відповідей

узимку

весною

улітку

восени

Запитання 10

Скільки планет обертається навколо Сонця?


варіанти відповідей

5

7

8

10

Запитання 11

На скільки сузір'їв у наш час поділено небесну сферу?


варіанти відповідей

58

118

108

88

Запитання 12

Як формулюється ІІІ закон Кеплера?

варіанти відповідей

Під дією тяжіння одне небесне тіло рухається в ролі тяжіння іншого небесного тіла по одному з конічних перерізів - еліпсу, колу, параболі, гіперболі

Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

Два тіла притягуються одне до одного із силою, пропорційною добутку мас ціх тіл і обернено пропорційно квадрату відстані між ними

Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Запитання 13

Як формулюється І закон Кеплера?

варіанти відповідей

Планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце

Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

Радіус-вектор планети (лінія, що сполучає центр Сонця з центром планети) за однакові інтервали часу описує рівні площі

Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Запитання 14

Причиною зміни дня і ночі є

варіанти відповідей

нахил земної осі до площини земної орбіти

обертання Землі навколо своєї осі

рух Сонця по екліптиці

обертання Землі навколо Сонця

Запитання 15

Що вимірюється світловими роками?

варіанти відповідей

відстань до планет

відстань до Землі

відстань до зір

час

Запитання 16

Астрономія – це

варіанти відповідей

Фундаментальна наука, що вивчає будову, рух, походження та розвиток небесних тіл, їхні системи i всього Всесвіту в цілому.

наука, що вивчає на основі гіпотез про зародження життя на землі.

наука, яка вивчає планети і їх супутники.

наука, що вивчае тільки зорі.

Запитання 17

Вкажіть день весняного рівнодення

варіанти відповідей

21 березня

21 вересня

23 вересня

1 жовтня

Запитання 18

При якій фазі Місяця вся ніч буває безмісячна

варіанти відповідей

Новий місяць.

Повний місяць.

Перша четверть.

Напередодні сонячного затемнення.

Запитання 19

Яку кількість сузір'їв проходить Сонце протягом року?

варіанти відповідей

12

11

13

15

Запитання 20

Одна астрономічна одиниця становить середню відстань

варіанти відповідей

від Сонця до Нептуна

від Сонця до Меркурія

від Сонця до Землі

від Землі до Нептуна

Запитання 21

Різниця між юліанським і григоріанським календарями досягла

варіанти відповідей

10 діб

7 діб

30 діб

13 діб

365 діб

Запитання 22

Точка небесного екватора, через яку Сонце під час свого руху по екліптиці переходить з Північної півкулі небесної сфери у Південну називають

варіанти відповідей

Точка зимового рівнодення

Точка весняного рівнодення

Точка літнього рівнодення

Точка осіннього рівнодення

Запитання 23

Мешканці Землі завжди бачать один бік Місяця, бо

варіанти відповідей

період його обертання навколо осі збігається з періодом обертання навколо Землі

період його обертання навколо осі збігається з періодом обертання Землі навколо власної осі


він перебуває на великій відстані від Землі

він перебуває на близькій відстані від Землі

Запитання 24

Найвища точка небесної сфери

варіанти відповідей

зеніт

надир

точка сходу

точка півночі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест