§21 Українські землі у складі Великого Князівства Литовського (ВКЛ) 1340-1440 рр.

за підручником Історія України 7 кл, Гісем О.В. 2015

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 663 рази
19 запитань
Запитання 1

Які українські землі увійшли до складу Польського королівства раніше за інші?

варіанти відповідей

Галичини

Західного Поділля

Волині

Правобережжя

Запитання 2

У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину?

варіанти відповідей

битва на Синіх Водах

битва на р. Ворскла

Вількомирська битва

Грюндвальдська битва

Запитання 3

Про яку подію йдеться у тексті“...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми... що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру Святої Римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського”.


варіанти відповідей

Кревська унія 1385 р.;       

Городельська унія 1413 р.;

Віленький договір 1401 р.;  

Острівська унія 1392 р.;

Запитання 4

За правління якого князя до складу Великого Князівства Литовського було включено більшість українських земель?

варіанти відповідей

Гедиміна

Любарта

Ольгерда

Запитання 5

У якому році відбулася битва на Синіх водах?

варіанти відповідей

1362р.

1385р.

1413р.

Запитання 6

Який зовнішній фактор відіграв вирішальну роль у приєднанні земель колишньої Київської Русі до Великого князівства Литовського?


варіанти відповідей

експансія німецьких хрестоносців

монгольське іго (ярмо) 

утворення Московської держави

династична унія Литви та Польщі

Запитання 7

Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину завершилася:

варіанти відповідей

спустошенням і знелюдненням земель, перетворенням їх на Дике поле

збереженням Галицько-Волинського князівства як васала Польщі 

поділом володінь князівства між двома державами

входженням всіх володінь князівства до складу Литви

Запитання 8

Встановіть, хто зазанав поразки в Грюнвальдській битві ?

варіанти відповідей

Руські війська;

Татарські війська;

Тевтонський орден;

Угорський король.

Запитання 9

Правителі якої країни щодо приєднаних українських земель дотримувалися

принципу "Старого не порушувати, нового не впроваджувати" ?

варіанти відповідей

Польського королівства;

Великого князівства Литовського;

Угорського королівства;

Московського царства.

Запитання 10

Яка з українських земель першою опинилася під владою литовських князів династії Гедиміновичів?

варіанти відповідей

Галичина

Волинь

Київщина

Запитання 11

Завершіть речення

Великий литовський князь Вітовт з метою посилення своєї влади наприкінці XIV ст.

варіанти відповідей

приєднав до своїх володінь більість українських земель

ліквідував найбільші українські удільні князівства

об'єднав Велике князівство Литовське з Польським королівством

Запитання 12

До складу Великого князівства Литовського більша частина українських земель увійшла за правління князя

             

варіанти відповідей

Свидригайла

Ольгерда

Гедиміна

Вітовта

Запитання 13

Хто такий Вітовт?

варіанти відповідей

Син Кейстута Ґедиміновича, великий князь литовський, який виступав проти умов Кревської унії, боровся за політичну незалежність Литви від Польщі

Син Ольґерда Ґедиміновича, великий князь литовський і польський король

Запитання 14

Яка подія визначила долю повстання Свидригайла?

варіанти відповідей

Ґрюнвальдська битва 1410 р.

Вількомирська битва 1435 р.

Запитання 15

Які землі увійшли до Великого князівства Руського князя Свидригайла?

варіанти відповідей

Галичина, Західне Поділля, Буковина

Київщина, Чернігово-Сіверщина, Волинь, Східне Поділля, Смоленщина, Вітебщина та Полоцька земля

Запитання 16

Що спричинило повстання литовського-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом?

варіанти відповідей

Прагненням Свидригайла відновити унію з Польщею та скасуванням литовського великокнязівського столу

Усуненням з великокнязівського столу Свидригайла, внаслідок змови литовських і польських можновладців на чолі з Сигізмундом Кейстутовичем

Запитання 17

Які наслідки для українців мала Городельска унія 1413 р.?

варіанти відповідей

Мала небажаний результат: вона, зокрема, передбачала призначення на вищі урядові посади Великого князівства Литовського тільки литовців-католиків

Мала позитивні наслідки, оскільки передбачала відновлення Київського та Волинського удільних князівств

Запитання 18

Чим закінчилася Ґрюнвальдська битва?

варіанти відповідей

Поразкою хрестоносців Тевтонського ордену

Поразкою союзного литовсько-польського війська

Запитання 19

Яка з подій призвела до боротьби литовської знаті на чолі з князем Вітовтом за збереження Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави?

варіанти відповідей

Ґрюнвальдська битва

Кревська унія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест