§ 23-26 Сталінська модернізація в УСРР 1929-1939

10 кл Історія України за підручником Гісем О.В., Мартинюк О.О.

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
13 запитань
Запитання 1

Вкажіть рік почаку "форсованої" індустріалізації в СРСР/УСРР

варіанти відповідей

1925

1927

1929

1931

Запитання 2

Вкажіть 1 зайве в головних цілях "Сталінської Модернізації"

варіанти відповідей

форсована ідустріалізація

суцільна колективізація

культурна революція

нова економічна політика

Запитання 3

Якої "п'ятирічки" стосується даний плакат?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Якої "п'ятирічки" стосується даний плакат?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Якої "п'ятирічки" стосується даний плакат?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Укажіть 2 наслідки суцільної колективізації в УСРР на кінець першої п’ятирічки.

1) усуспільнення майже 70% селянських господарств, понад 80% посівних площ.

2) збалансування розвитку промисловості й сільського господарства.

3) зростання прошарку заможних селян.

4) зростання врожаїв і збільшення поголів’я худоби.

5) утвердження командно-адміністративної системи управління сільським господарством.


варіанти відповідей

1, 2

1,3

1,4

1,5

Запитання 7

Оберіть один правильний вваріант відповіді:

"Голод 1932-33 років в Україні спричинений...."

варіанти відповідей

спричинений засухою та неврожаєм 1931-32 років

політикою заможного селянства, штучно створений голод, створений куркулями (кулаками) на селі

небажанням селян працювати в колгоспі та світовою економічною кризою 1929-1933 років

штучно створений голод, створений комуністами на чолі зі Сталіним

Запитання 8

Голодомо́р 1932—1933 років — акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932–1933 роках шляхом створення штучного масового голоду.


Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році.


Різниця полягає лише в масштабах злочину. Якщо протягом 1932 р. голодом було замордовано сотні тисяч людей, то в 1933 р. лік ішов на мільйони. Однак і в 1932, і в 1933 рр. в Україні й на Кубані, на відміну від інших регіонів СРСР, де від голоду також загинуло чимало людей, голод був актом геноциду, оскільки він був навмисне спрямований проти української нації як такої.


28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», який трактує події 1932—1933 років, як геноцид українського народу.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Укажіть три характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках.


варіанти відповідей

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян

усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства.

існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій.

одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці.

визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу».


політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства.

панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя

Запитання 10

Який із цих термінів не стосується 1932 року?

варіанти відповідей

"закон про п'ять колосків "

"чорна дошка"

"натуральні штрафи"

хлібозаготівельна комісія Молотова

курс на суцільну прискорену колективізацію

Запитання 11

Машинно-тракторні станції (МТС) на початку 1930 х років були власністю

варіанти відповідей

держави

колгоспів

державно-колгоспними

різної форми власності, в тому числі і приватної

Запитання 12

Рік "великого перелому"-

варіанти відповідей

1928

1929

1932-33

1937-38

Запитання 13

Оберіть поняття , яке стосується Родини Крушельницьких

варіанти відповідей

"великий терор"

марксизм-ленінізм

"індустріалізація"

Конституція СРСР 1936 року

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест