12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

58. Українські землі у ІІ половині ХІХ ст.

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Історія України
Тест виконано: 53 рази
12 запитань
Запитання 1

Який соціальний стан був домінуючим на українських землях на середину ХІХ ст.?


варіанти відповідей

духовенство

поміщики, промисловці і підприємці

робітники

селянство

Запитання 2

Скільки губерній існувало на українських землях у складі Російської імперії на середину ХІХ ст.?

варіанти відповідей

5

6

7

9

Запитання 3

У якому рядку наведено дату скасування кріпацтва в підросійській Україні?варіанти відповідей

А 1848 р.

Б 1861 р.

В 1873 р.

Г 1890 р.

Запитання 4

Вкажіть міста, які поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні.варіанти відповідей

Одеса та Балта

Київ та Одеса

Одеса та Харків 

Катеринослав та Ромни

Запитання 5

Укажіть рядок, у якому названо членів Петербурзької громади (початок 60-х років 19 ст.). варіанти відповідей

Володимир Антонович, Федір Вовк, Павло Чубинський. 

Микола Кибальчич, Андрій Желябов, Софія Перовська. 

Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський.

Михайло Драгоманов, Михайло Павлик, Сергій Подолинський.

Запитання 6

Які напрямки переважали в діяльності громад у 60-ті рр. 19 ст.?

варіанти відповідей

1 Пропаганда соціалістичних ідей й повстання проти самодержавства. 

2 Видання підручників та популярних книжок українською мовою.

 3 Створення мережі таємних антиурядових революційних гуртків.

4 Організація недільних шкіл для дорослого населення.

5 Підготовка до терористичних актів проти царських 

посадовців.

Запитання 7

Які причини спонукали російський царат скасувати кріпацтво?


варіанти відповідей

1 Масштабне зростання селянського руху за звільнен- ня від кріпосницької залежності та наділення селян землею.


2 Прагнення юридично врівняти всі стани в імперії.

3 Невміння більшості поміщиків раціонально організо- вувати сільськогосподарське виробництво.

4 Поразка в Кримській війні, яка яскраво засвідчила від- сталість держави в економічному та військовому плані.

5 Потреба розвитку селянського підприємництва, збільшення кількості робітників у промисловості.

Запитання 8

Укажіть правильне твердження. 


варіанти відповідей

А Найбільша кількість найманих робітників у сільському господарстві працювала в Правобережній Україні.

Б Одним з промислових центрів загальноімперського значення в другій половині 19 ст. був Кривий Ріг.

В Цукробурякове виробництво найбільше розвинулося в Лівобережній Україні.

Г Основним районом товарного зернового господарства була Правобережна Україна.

Запитання 9

У яких уривках ідеться про модернізаційні процеси  в економіці підросійської України в 60–80 рр. 19 ст.?

варіанти відповідей

«75% засіяних цукровими буряками земельних площ імперії розташовувалося на Правобережжі. Цукрова промисловість стала провідною галуззю українського господарства, однією з найрозвинутіших і технічно 

найкраще оснащених». 

«На орендованій у поміщиків Березовських землі в Ташлику родини Яхненків та Симиренків збудували перший у Російській імперії паровий цукровий завод, устаткований з використанням французьких технологій цукровиробництва».

«Перший завод з виробництва сільськогосподарської техніки,гідравлічних пресів, парових котлів та іншого обладнання для цукрових заводів збудував український поміщик Кандиба».

«Зростання попиту на хліб на внутрішньому та зовнішньому ринках разом з появою мережі залізниць перетворило Південну Україну на район торговельного  зернового господарства. Тут швидко зростали посівні площі».

Запитання 10

Які зміни відбулися в освіті згідно з реформою 1864 р.?

варіанти відповідей

Впроваджено єдину систему початкової школи, у якій навчали основ грамоти, лічби та Закону Божого.

Започатковано систему середньої жіночої освіти.

 Середню освіту надавали загальностанові чоловічі гімназії, навчання в яких було платним.

Викладацькі посади в університетах отримували педагоги, призначені Міністерством освіти. 

Право вступу до університетів надавалося всім охочим, хто мав середню освіту.

У всіх навчальних закладах України впроваджувалось обов’язкове викладання навчальних предметів української мовою.

Запитання 11

Яке місто підросійської України наприкінці 19 ст. мало найбільшу кількість мешканців – 400 тисяч?


варіанти відповідей

 Київ

Харків

 Катеринослав

Одеса

Запитання 12

Встановіть хронологічну послідовність подій. 

А Відкриття «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства».

Б Заснування Київської громади.

В Друге польське повстання.

Г Кримська війна

варіанти відповідей

АБВГ

ГАВБ

ГБВА

БВАГ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест