5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

5th form WiderWorld Writing

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 9 разів
15 запитань
Запитання 1

1. ____ name is Hanif.


варіанти відповідей

A You  

  B Him 

  C My 

D They

Запитання 2

2. Her name ____ Layla.


варіанти відповідей

A is   

B am   

C are        

D has

Запитання 3

3. I’ve got three sisters. ____ names are Jo, Lisa and Pam.варіанти відповідей

A Their  

B Your   

C They   

  D Our

Запитання 4

4. Are they English? No, they ____.варіанти відповідей

A don’t   

B aren’t   

  C can’t   

  D isn’t

Запитання 5

5.

Q:How ____ is it?

A:£4.50.

варіанти відповідей

A many   

B much     

C some   

D any

Запитання 6

6. The film is on ____ 8.30.варіанти відповідей

A at   

B on   

C to   

D for

Запитання 7

7. I ____ swim – I want to learn soon.

варіанти відповідей

A haven’t  


 B can’t  


C am not   


 D don’t


Запитання 8

8.There isn’t ____ cheese in the fridge.варіанти відповідей

A a   

B some  

C any   

D the

Запитання 9

9. There are ____ good museums in this city.варіанти відповідей

A a  

B any     

   C the   

D some 

Запитання 10

10. Don’t eat ____ burgers – they’re not good for you!варіанти відповідей

A too much   

  B too many   

C too   

D some

Запитання 11

11. Oh no! There aren’t ____ eggs to make an omelette.


варіанти відповідей

A much   

B many  

C enough   

    D some

Запитання 12

12. When ____ your homework?варіанти відповідей

A do you do            

B does you do


C does you            

D are you do

Запитання 13

13. Hi, Jake. What ____?варіанти відповідей

A do you do       

B are you do   

C are you doing 

   D do you doing

Запитання 14

14. ____ usually wake up early on Mondays?


варіанти відповідей

A Are she    


 B Do she   


 C Is she  


 D Does she


Запитання 15

15.I always ____ the bus to school.варіанти відповідей

A ride   

B take 

  C have   

D go

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест