Опрацювання табличних даних

Додано: 22 лютого
Предмет: Інформатика, 8 клас
35 запитань
Запитання 1

Діаграма - це

варіанти відповідей

графічне зображення, у якому співвідношення між числовими даними відображається з використанням геометричних фігур

якісно оформлена числова таблиця

графік, що відображає залежність між усіма числами таблиці

залежність між числовими значеннями.

Запитання 2

На основі чого будується будь-яка діаграма?

варіанти відповідей

графічного файлу

книги Excel

даних таблиці

текстового файлу

Запитання 3

Тип діаграми призначений для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі.

варіанти відповідей

Секторна

Стовпчаста

Графік

Всі перераховані

Запитання 4

Тип діаграми яку доцільно створювати тоді, коли потрібно порівнювати значення одного або кількох наборів чисел

варіанти відповідей

Секторна

Стовпчаста

Графік

Всі перераховані

Запитання 5

Дії, які обов'язково потрібно виконати для створення діаграми: 

варіанти відповідей

Заповнити таблицю даних

Відформатувати дані в таблиці

Виділити необхідні дані разом з назвами

Встановити межі таблиці

Обрати тип діаграми

Відредагувати дані в таблиці 

Запитання 6

Об'єкти, що містить діаграма 

варіанти відповідей

Легенда

Область побудови

Рамка

Назва діаграми

Елементи даних

Назви осей

Підписи даних

Передній план

Запитання 7

Що треба зробити найперше, щоб побудувати діаграму?

варіанти відповідей

Обрати тип діаграми

На вкладці "Вставлення" знайти групу "Діаграми"

Виділити діапазон клітинок, що містить необхідні дані

Запитання 8

Оберіть, у чому полягає форматування діаграми: 

варіанти відповідей

змінення розмірів діаграми

зміна діапазону даних

змінення стилю оформлення діаграми

змінення місця розташування діаграми

змінення шрифту, розміру, кольору, заливки тощо окремих об`єктів

Запитання 9

 Для чого використовуються діаграми?

варіанти відповідей

Для наочного подання числових даних 

  Для створення таблиць

  Для створення зображень

  Для аналізу змін у виробництві

Запитання 10

Від чого походить слово «діаграма» ?

варіанти відповідей

Від грецького diagramma — зображення, малюнок, креслення.

Від латинського diagramma — зображення чогось лініями, рисками на площині. 

Від грецького diagramma — стандартизованих технічних рисунків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

Від англійського diagramma — витвір мистецтва, зазвичай на папері,

Запитання 11

Вкажіть секторну діаграму

варіанти відповідей
Запитання 12

 Скільки рядів даних має ця діаграма

варіанти відповідей

1

2

4

8

Запитання 13

Вкажіть стовпчасту діаграму

варіанти відповідей
Запитання 14

На діаграмі зображено об'єм продажу фруктів у магазині. На скільки кілограм більше продали слив, ніж груш?

варіанти відповідей

90

146

34

70

Запитання 15

Електронна таблиця - це

варіанти відповідей

пристрій ПК, що управляє його ресурсами в процесі обробки даних в табличній формі

прикладна програма, призначена для обробки структурованих даних у вигляді таблиці

прикладна програма для обробки кодових таблиць

системна програма, що управляє ресурсами ПК при обробці таблиць

Запитання 16

Посилання на клітинку — це 

варіанти відповідей

вказівка на адресу клітинки у формулі

назва рядка

всі клітинки одного рядка

формула

Запитання 17

Діапазон -це

варіанти відповідей

 всі клітинки одного стовпця

всі клітинки одного рядка

безліч допустимих значень

сукупність клітинок, що утворюють в таблиці область прямокутної форми

Запитання 18

З якого символу починається запис формул в електронних таблицях Exel

варіанти відповідей

&

:

=

#

Запитання 19

Виберіть функцію, яка використовується для обрахунку суми кількох чисел

варіанти відповідей

IF (умова; вираз 1; вираз 2)

OR (логічне значення; логічне значення 2)

SUM(значення 1;....значення n)

AVERAGE(значення 1;....значення n)

Запитання 20

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

створення графічних зображень

автоматизація обчислень

пошук інформації

Запитання 21

Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

варіанти відповідей

діаграма

формула

таблиця

текст

Запитання 22

Форматування електронної таблиці це -...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці

Запитання 23

Програма для створення та опрацювання електронних таблиць:

варіанти відповідей

Power Point

Excel

Word

Paint

Запитання 24

Які типи даних можут міститися у клітинці?

варіанти відповідей

текст

число

формула

дані

дата

час

функція

Запитання 25

Яке розширення мають файли Excel?

варіанти відповідей

.jpg

.txt

.xlsx

.docx

.pptx

Запитання 26

Вкажи адресу виділеної клітинки у вікні середовища табличного процесора Excel

варіанти відповідей

B2

B1

A2

Запитання 27

Якщо замість уведених даних у клітинці відображаються такі символи "#####", що це означає?

варіанти відповідей

дані введено не правильно

дані введено невідомою мовою

невідомий формат даних

дані не помістилися у клітинку, ширина стовпця замала

Запитання 28

Яким кольором зафарбований діапазон E7:E12?

варіанти відповідей

зелений

синій

рожевий

Запитання 29

Для розрахунку площі, буде застосована формула:

варіанти відповідей

p=5.3*2

=B2*B3

=A2*A3

B2*B3

Запитання 30

Вкажіть тип діаграми

варіанти відповідей

секторна

графік

точкова

кільцева

Запитання 31

Оберіть формулу обчислення виразу

варіанти відповідей

=B3+B4+B5:3-B3/2

=(B3+B4+B5):(3-B3/2)

=(B3+B4+B5)/(3-B3/2)

=(13,58+0,111+-3,17)/(3-13,58/2)

Запитання 32

Оберіть правильну формулу для обчислення площі прямокутника

варіанти відповідей

В1*В2

=3,00*8,00

=В1+В2

=В1*В2

Запитання 33

Що робить функція "SUM" в Excel?

варіанти відповідей

Видаляє рядки


Додає числа разом


Робить текст жирним


Відкриває новий лист

Запитання 34

Яким буде результат обчислення за формулою в клітинці С1?

варіанти відповідей

8

6

7

-6

Запитання 35

Як змінити формат числа в клітинці на "Грошовий" в Excel?

варіанти відповідей

Вибрати клітинку, клацнути правою кнопкою миші, вибрати "Формат числа" і обрати "Грошовий"


Використовувати команду "Currency Format" у меню "Format"


Введіть "Грошовий" у поле формату клітинки


Немає можливості змінити формат на "Грошовий''

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест