6 клас підсумкова «Біосфера та грунти. Природні комплекси»

Тест виконано: 510 разів
12 запитань
Запитання 1

Біосфера це -

варіанти відповідей

Водна оболонка Землі

Оболонка населена живими організмами

Оболонка, де мешкають тварини та люди

Запитання 2

Чим відрізняється біосфера від інших оболонок Землі?

варіанти відповідей

Наявністю живих організмів

Наявністю повітря

Наявністю поживних речовин

Запитання 3

Для географічної оболонки характерні такі закономірності

варіанти відповідей

Цілісність

Ритмічність

Колоообіг речовин і енерії

Регіональність

Запитання 4

Складниками біосфери є такі основні групи живої природи:

варіанти відповідей

мікроорганізми, гриби

рослини, тварини, бактерії, гриби

рослини, тварини

усі відповіді правильні

Запитання 5

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

каштанові

сірі лісові

чорноземи

Запитання 6

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є..

варіанти відповідей

вологість

колір

 родючість

тиск

Запитання 7

Природна зона - це.....?

варіанти відповідей

великий природний комплекс, основним чинником формування якої є рельєф

великий природний комплекс, основним чинником формування якої є клімат

акваторія якого не будь океану чи моря

 там де багато рослин

Запитання 8

Зміна природних зон простежується ...

варіанти відповідей

 зі зміною висоти

від екватора до полюсів

 з Півночі на Південь

з Заходу на Схід

Запитання 9

Зміна природних компонентів і природних комплексів у вертикальному напрямку- від підніжжя до вершини- називається...  

варіанти відповідей

сезонна зональність

  широтна поясність

висотна поясність

кругообіг речовин

Запитання 10

Укажіть найбільший природний комплекс Землі: 

варіанти відповідей

природний комплекс Світового океану

географічний пояс

географічна оболонка

природний комплекс суходолу

Запитання 11

Яка речовина грунту забезпечує його родючість?

варіанти відповідей

вода

гумус

глина

повітря

Запитання 12

Грунт - це

варіанти відповідей

верхній родючий шар земної кори

сукупність рослинних і тваринних угруповань на певній території

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест