14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

6 клас Координатна площина. Графіки залежності між величинами

Додано: 28 квітня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 430 разів
23 запитання
Запитання 1

Яка точка відповідає координаті (3; - 4)

варіанти відповідей

А

В

Н

С

Запитання 2

Вісь ординат - це...

варіанти відповідей

вісь Ох

Вісь Оу

паралельна пряма

перпендикулярна пряма

Запитання 3

Які точки на даному рисунку є симетричними відносно вісі ОХ

варіанти відповідей

А і В

А і С

С і В

Н і А

Запитання 4

Визначте по графіку, якою була температура повітря о 3 год

варіанти відповідей

2 с

3 ⁰с

4 ⁰с

5 ⁰с

Запитання 5

Скільки прямих, перпендикулярних до заданої прямої, можна провести через точку, яка не належить даній прямій?


варіанти відповідей

три

безліч

одну

жодної

Запитання 6

Визначити за малюнком пару перпендикулярних прямих


варіанти відповідей

прямі ВС та АD

прямі AB та СD


прямі ВН та СВ


прямі ВН та СD


Запитання 7

На рисунку BCAB,  ADAB. Назвіть відрізок, який визначає відстань від точки C до прямої AB

варіанти відповідей

відрізок AB


 відрізок СD


відрізок AD


відрізок ВС


Запитання 8

Дано: a||b, ∠1 = 90⁰. Знайдіть  ∠2  

варіанти відповідей

90⁰

180⁰

270⁰

60⁰

Запитання 9

Указати прямокутну систему координат


варіанти відповідей
Запитання 10

 На скільки чвертей ділять прямокутну систему координат координатні осі?


варіанти відповідей

дві

три

чотири

шість

Запитання 11

  За рисунком визначити які точки мають однакові ординати?


варіанти відповідей

  А та Х


 С та А


В та С


В та К


Запитання 12

У якій чверті може знаходитись точка, яка має координати з різними знаками?


варіанти відповідей

  І або ІІ


 Тільки у ІІ


 ІІ або ІІІ


 ІІ або IV


Запитання 13

Знайдіть суму ординати точки А (4; -8) та абсциси точки В (1; 9)


варіанти відповідей

- 7

7

8

- 8

Запитання 14

Абсциса та ордината заданої точки називаються...точки

варіанти відповідей

адресою

розміщенням

домівкою

координатами

Запитання 15

Укажіть точку, яка лежить у другій координатній чверті


варіанти відповідей

S (- 11; 5)


 R (11; - 5)


 Q (11; 5)


Р (- 11; - 5)


Запитання 16


На рисунку 3 зображений графік зміни температури Т води у чайнику. Визначити, за якої температури води чайник було вимкнено?


варіанти відповідей

600 С

200 С

400 С

500 С

Запитання 17

За рисунком , на якому зображено графік руху двох автомобілів (І і ІІ), які одночасно виїхали зі станції О визначити якою була швидкість             ІІ автомобіля протягом перших 15 хв після виходу зі станції?


варіанти відповідей

80 км/год


60 км/год

50 км/год

40 км/год

Запитання 18

На малюнку зображено графік залежності температури повітря (T, ⁰C) від часу (t, год) протягом добу. Протягом якого часу температура повітря підвищувалась?

варіанти відповідей

з 6 год до 14 год

з 9 год до 21 год

 з 3 год до 9 год

з 9 год до 14 год

 з 0 год до 1 год


з 14 год до 21 год

Запитання 19

За даним рисунком визначіть о котрій годині температура повітря була 2° С?

варіанти відповідей

о 1 год

о 2 год

о 12 год

о 22 год

о 23 год

о 24 год

Запитання 20

Які з точок А(-4; -8), В(1,8; -7), С(- 4; - 1,7), D(0; 3,5), М(-6,3; -2), К(5; 0), належать IІІ кординатній чверті?

варіанти відповідей

А

В

С

D

М

К

Запитання 21

Які з точок С(5;4), В(-3;6), А(0;3),Н(-6;-23), Х(-12;0) К( 0; 5)не лежать на осях координат?

варіанти відповідей

А

В

С

Н

Х

К

Запитання 22

На рисунку зображено прямокутник ABCD. Які прямі перпендикулярні?

варіанти відповідей

CD і AD

 AB і DA

 AB і CD

CD і BC

CB і AD

AB і BC

Запитання 23

На рисунку зображено прямокутник АВСD вибрати паралельні прямі.

варіанти відповідей

АВ і СD

СD і АD

АD і ВС

АВ і ВС

СD і СВ

АВ і АD

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест