6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Підсумковий тест за 9 клас(урок 67)

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
32 запитання
Запитання 1

Процес, який передбачає передбачає наявність джерела повідомлень, приймача повідомлень і середовища передавання (каналу зв’язку).

варіанти відповідей

зберігання повідомлень

передавання повідомлень

опрацювання повідомлень

Запитання 2

Сукупність взаємопов'язаних елементів, яка призначена для реалізації інформаційних процесів

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інтелектуальна власність

Інформаційна етика

Комп'ютерна етика

Запитання 3

Як називається комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи?

варіанти відповідей

Апаратне забезпечення

Програмне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Правове забезпечення

Запитання 4

Розуміння особистістю ролі інформаційних процесів у розвитку суспільства, знання та дотримання етичних норм і законодавства у сфері інформаційних технологій

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інтелектуальна власність

Інформаційна етика

Інформаційна культура

Запитання 5

Мережа, доступ до якої має окрема людина або кілька осіб. 

варіанти відповідей

Локальна

Глобальна

Регіональна

Персональна

Запитання 6

Що з переліченого може бути IP-адресою комп’ютера в локальній мережі? 

варіанти відповідей

172.172.17.256

192.168.0.100

256.192.0.100

255.256.0.0

Запитання 7

Що таке URL-адреса?

варіанти відповідей

Поштова адреса власника мережевого комп’ютера

Адресу інформаційного ресурсу в мережі

Словесна адреса комп’ютера в мережі

Ідентифікаційний номер комп’ютера в мережі

Запитання 8

Що таке соціальні мережі?

варіанти відповідей

Семінари, лекції, уроки, тренінги тощо з використанням інтернет-технологій

Служби Інтернету, які надають можливість пошуку друзів і знайомих, забезпечують спілкування, представлення особистостей, розповсюдження ідей, поглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо. 

Сайти або їхні сторінки, які пропонують користувачам списки посилань на інші сайти певної тематики

Організація прямого спілкування однієї особи з цільовою інтернет-аудиторією

Запитання 9

Сервіси Веб 2.0, які призначено для знаходження місця розташування на картах земної поверхні, їх опису, приєднання до карт фотографій та відео різних об'єктів, прокладання та оцінювання маршрутів, використовуючи дані, отримані з навколоземних супутників.

варіанти відповідей

Інтерактивне спілкування

Геосервіс

Соціальні мережі

Форум

Запитання 10

Слова, що відображають основний зміст пошуку і мають міститися на шуканих веб-сторінках, називають

варіанти відповідей

визначними

визначальними

пошуковими

ключовими

Запитання 11

У пошуковій системі Google можна шукати

варіанти відповідей

Зображення

Відео

Карти

Новини

Запитання 12

Об’єкти яких типів може містити слайд презентації?

варіанти відповідей

Аудіо та відео

Файли та папки

Тексти і графіку

Веб-сторінки

Запитання 13

Що таке макет слайда?

варіанти відповідей

Шаблон, який визначає кількість і взаємне розміщення текстових і графічних об'єктів на слайді

Загальне звукове тло (наприклад, мелодію, що звучить постійно, або мовний супровід)

Тло слайда, колірну схему та стиль тексту кожної теми оформлення

Поведінку об’єктів на слайді (поява, зміна стану об’єкта тощо)

Запитання 14

Графічне зображення, у якому числові значення відображаються з використанням геометричних фігур

варіанти відповідей

Діаграма

Зображення

Таблиця

Відео

Запитання 15

Гіперпосилання у презентації можна за'язати з:

варіанти відповідей

файлом, веб-сторінкою

місцем у документі

новим документом

комп'ютером сусіда

Запитання 16

Під час встановлення анімаційних ефектів до певного об’єкта слайда, можна налаштувати:

варіанти відповідей

зникнення об’єкта зі слайда

появу об’єкта на слайді

поведінку об’єкта під час демонстрації слайда

шляхи переміщення об’єкта на площині слайда

Запитання 17

Забезпечення доступу до загальнодоступних даних усім користувачам, захист цих даних від спотворення та блокування зловмисниками.

варіанти відповідей

Конфіденційність

Цілісність

Доступність

Спам

Запитання 18

Кваліфікований ІТ-фахівець, який знається на роботі комп'ютерних систем і здійснює втручання до комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються в комп'ютері.

варіанти відповідей

Програміст

Хакер

Користувач

Адміністратор

Запитання 19

Спеціальні програми в машинних кодах або фрагменти програм, здатні без відома та згоди користувача розмножуватися та розповсюджуватися на інші програми шляхом копіювання свого коду у файли, що зберігаються в системі. 

варіанти відповідей

хакери

Комп'ютерні віруси 

Спам

Фішинг

Запитання 20

Вбудовуються у браузер користувача для показу реклами під час перегляду веб-сторінок. 

варіанти відповідей

Дискові (завантажувальні) віруси 

Файлові віруси 

Хробаки (черв'яки) комп'ютерних мереж 

Рекламні модулі, або Adware 

Запитання 21

Що таке точка відновлення Windows?

варіанти відповідей

Дані про операційну систему, збережені на зовнішніх носіях

Збережена на комп’ютері інформація про стан операційної системи і встановлених програм у певний час

Розподіл жорсткого диску на кілька логічних дисків

Резервна копія даних жорсткого диска

Запитання 22

Яких рекомендацій слід дотримуватися щодо резервного копіювання даних

варіанти відповідей

Робити періодично резервні копії

Тиражувати копії

Захистити резервну копію від сторонніх

Зберігати резервні копії в різних місцях

Запитання 23

Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель

математичну модель

логічну модель

розрахункову модель

Запитання 24

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп'ютерних програм

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 25

Що з наведеного відноситься до числа математичних моделей?

варіанти відповідей

Правила дорожнього руху

Формула знаходження коренів квадратного рівняння

Інструкція зі збирання меблів

Формула знаходження площі круга

Запитання 26

Що таке комп’ютерний експеримент?  

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Перевірка правильності роботи програми

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 27

Яка з програм призначена для розробки карт знань?

варіанти відповідей

Scribus

Excel

FreeMind

Word

Запитання 28

Які елементи містить діаграма?

варіанти відповідей

Область діаграми

Легенда

Осі діаграми

Малюнок

Запитання 29

Що називають векторним зображенням?

варіанти відповідей

Зображення, яке складається із векторів

Зображення, що складається з графічних примітивів - геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих тощо), які описуються математичними рівняннями

Зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування

Запитання 30

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Хмарне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Віртуальне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 31

Що таке інтернет-форми?

варіанти відповідей

Веб-сторінки для організації онлайн-опитувань у вигляді бланків із розміщеними на них полями для введення питань, відповідей, міток тощо

Презентації

Посилання, збережені за допомогою інтернет-сервісів

Формати публікації даних, призначені для відображення інформації, яка часто змінюється

Запитання 32

Що таке тег?

варіанти відповідей

Додаткова інформація, що записується біля відкриваючого тегу

Мова програмування, яка використовується для створення сайтів

Команда, яка записується в кутових дужках <> для виконання браузером

Мова гіпертекстової розмітки документів для мережі Інтернет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест