7 клас. Контрольна робота по темі: Алгоритми та програми

Додано: 24 травня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 199 разів
26 запитань
Запитання 1

Величина, яка може змінювати своє значення під час виконання програми називається ....

варіанти відповідей

Константа

Стала

Змінна

Послідовна

Запитання 2

Якого значення набуде змінна X після виконання команди, якщо змінна Y=2

варіанти відповідей

12

20

14

9

Запитання 3

На скільки кроків переміститься об’єкт після виконання даної програми?варіанти відповідей

10

20

30

40

Запитання 4

Середовище програмування - це…


варіанти відповідей

комп’ютерний клас

програма, що має засоби автомати­зації процесів підготовки та виконання програм користувача

набір меню, панелей і вікон, що у сукупності утворюють робоче місце програміста

система позначень, яка використовується для запису алгоритмів

Запитання 5

 Яка геометрична фігура буде намальована після виконання наступного алгоритму?

варіанти відповідей

Шестикутник

Квадрат

Прямокутник

Трикутник

Запитання 6

У Scratch можна використати команди для організації: повного розгалуження 

варіанти відповідей
Запитання 7

 Як називають команди, об'єднані у групу в середовищі Scratch?

варіанти відповідей

спрайти

сцени

образи

скрипти

Запитання 8

Логічний вираз, який може набувати лише одного з двох значень: True (істинна) або False (хибність)

варіанти відповідей

Розгалуження

Умова

Повторення

Запитання 9

Базову структуру розгалуження повної форми в середовищі Скретч можна подати командою....

варіанти відповідей

якщо/інакше

переміститися на....кроків

повторити.....разів

очистити все

Запитання 10

Комп’ютерна програма - це

варіанти відповідей

алгорим, який записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп’ютером

алгорим, який призначений для виконання комп’ютером

алгорим, який записаний спеціальною мовою та призначений для виконання виконавцем

алгорим, який записаний спеціальною мовою та призначений для виконання користувачем на комп’ютері

Запитання 11

Вкажіть на блок-схему лінійного алгоритму

варіанти відповідей
Запитання 12

Яку геометричну фігуру намалює Рудий кіт в результаті виконання такого алгоритму?

варіанти відповідей
Запитання 13

Базові алгоритмічні структури(3 правильних)

варіанти відповідей

Лінійна

Виконавець

Перехід

Розгалуження

Кругова

Повторення

Запитання 14

Як називається біле полотно, на якому об’єкт виконує дії?

варіанти відповідей

Об'єкт

Спрайт

Полотно

Сцена

Запитання 15

Способи опису алгоритмів

варіанти відповідей

Словесний

Графічний

Програмний

За допомогою формул

Запитання 16

В якій групі розміщені команди для створення малюнків?

варіанти відповідей

Звук

Вигляд

Олівець

Рух

Запитання 17

Повторення (цикл) — це така організація дій в алгоритмі, за якої:

варіанти відповідей


дії виконуються послідовно, одна за другою, без пропусків або повторень

одна й та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова


залежно від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей дій

Запитання 18

Алгоритм - це...

варіанти відповідей

будь-яка послідовність команд для розв'язування задачі

скінчення послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання поставленої задачі

певна послідовність деяких команд

Запитання 19

Набір команд, які може виконати виконавець - це

варіанти відповідей

система команд виконавця

середовище виконавця

програма виконавця

план дій виконавця

Запитання 20

При початку складання програми програмісту найзручніше подати алгоритм за допомогою:

варіанти відповідей

Блок-схеми

Короткого поетапного запису

Намалювати кінцевий результат

Проговорит всі дії самому собі (краще записати на диктофон).

Запитання 21

Алгоритм не може виконувати

варіанти відповідей

людина

комп'ютер

стіл

робот

Запитання 22

 Як називають команди, об'єднані у групу в середовищі Scratch?

варіанти відповідей

спрайти

сцени

образи

скрипти

Запитання 23

Файл, створений у середовищі Скретч, називають

варіанти відповідей

проектом

контейнером

алгоритмом

програмою

Запитання 24

Виберіть програмні об'єкти в середовищі Scratch.

варіанти відповідей

Скрипти

Сцена

Образ

Спрайт

Проєкт

Рудий кіт

Запитання 25

2. Що потрібно натиснути для запуску скрипта

варіанти відповідей

Зелений кубик

Червоний прапорець

Зелений прапорець

Червону кнопку

Запитання 26

3. Що таке Скретч

варіанти відповідей

Це візуальна об'єктивно-орієнтоване середовище програмування для навчання школярів молодших і середніх класів

Це об'єктне середовище програмування

Це середовище , в якому розвивається пізнання дітей

Це програма для дітей молодшого шкільного віку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест