Опрацювання табличних даних. Виконання обчислень

Додано: 14 січня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
15 запитань
Запитання 1

Вираз, за яким виконуються обчислення у комірках, – це …

варіанти відповідей

функція.

аргумент.

форма.

формула.

графік.

дані.

Запитання 2

З якого знака починається формула в електронній таблиці:

варіанти відповідей

+

>

<

=

/

*

Запитання 3

Формула в електронній таблиці може містити:

варіанти відповідей

числа,

тексти,

адреси клітинок та діапазонів клітинок,

знаки математичних дій (оператори),

дужки,

імена функцій,

рядок заголовка,

Запитання 4

Для позначення математичних дій використовуються такі оператори:

варіанти відповідей

+

>

<

=

/

*

Запитання 5

У клітинці Е5 записано формулу =ВЗ+С4. Запишіть, як виглядатиме ця формула, якщо її скопіювати в клітинку Е6

варіанти відповідей

=ВЗ+С4

=В4+С5

=В6+С6

=В5+С5

=В3+С5

=В4+С4

Запитання 6

Вказати правильний запис прикладу:

варіанти відповідей

2x-x^3/-5x

=(2*x-x^3)/(-5*x)

=2*x-x^3/(-5x)

2x-x*3/-5*x

=2*x-x^3/-5x

Запитання 7

Вкажіть вірний результат виразу =2^3+1

варіанти відповідей

9

6

7

2

8

Запитання 8

Вкажіть назву функції , яка відповідає дії Обчислення середнього арифметичного:

варіанти відповідей

AVERAGE

МАХ

MIN

SUM

Запитання 9

Вкажіть назву функції , яка відповідає дії Обчислення суми чисел:

варіанти відповідей

AVERAGE

МАХ

MIN

SUM

Запитання 10

Вкажіть назву функції , яка відповідає дії визначення мінімального значення серед указаних чисел у вказаному діапазоні клітинок:

варіанти відповідей

AVERAGE

МАХ

MIN

SUM

Запитання 11

Вкажіть назву функції , яка відповідає дії визначення максимального значення серед указаних чисел у вказаному діапазоні клітинок:

варіанти відповідей

AVERAGE

МАХ

MIN

SUM

Запитання 12

Укажіть формули, за допомогою яких можна обчислити суму значень діапазону клітинок від В2 до В4 у середовищі табличного процесора MS Excel:

варіанти відповідей

=B2+B3+B4

=SUM(B2,B4)

=SUM(B2+B4)

=SUM(B2:B4)

=SUM(B2;B4)

Запитання 13

Який результат отримаємо в результаті обчислення формули =SUM(D2:D4)

варіанти відповідей

20

16

36

22

6

14

30

Запитання 14

Зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання, кольору заливки, розмірів і меж клітинок називається ...

варіанти відповідей

форматуванням електронної таблиці.

редагуванням електронної таблиці.

переміщенням електронної таблиці.

копіюванням електронної таблиці.

перейменуванням електронної таблиці.

створенням електронної таблиці.

Запитання 15

Який формат числових даних зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Текстовий.

Числовий.

Грошовий.

Загальний.

Відсотковий.

Дробовий.

Формат дати.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест