24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Величини. Змінні. Вказівка присвоювання.

Додано: 14 січня
Предмет: Інформатика, 7 клас
12 запитань
Запитання 1

Величина - це...

варіанти відповідей

організація дій в алгоритмі

окремий інформаційний об'єкт (число, символ, рядок тощо)

мова програмування

якась незрозуміла штука

Запитання 2

Константа - це...

варіанти відповідей

змінна величина

незмінна величина

жіноче ім'я

Запитання 3

Яким знаком у Python позначається операція присвоювання?

варіанти відповідей

=

/

+

!

Запитання 4

До якого типу даних відноситься змінна а = 55 ?

варіанти відповідей

int

float

str

bool

Запитання 5

До якого типу даних відноситься змінна d = 124.5 ?

варіанти відповідей

int

float

str

bool

Запитання 6

До якого типу даних відноситься змінна slovo = 'derevo' ?

варіанти відповідей

int

float

str

bool

Запитання 7

Оберіть правильний запис, якщо змінній а присвоїмо значення 43, а змінній b - значення 'корови'.

варіанти відповідей

a, b = 'корови', 43

a, b = 43, 'корови'

а, 43 = b, 'корови'

43 а = b 'корови'

Запитання 8

Як називається організація дій в алгоритмі, за якої дії виконуються послідовно одна за одною без пропусків або повторень.

варіанти відповідей

слідування

розгалуження

цикл

Запитання 9

Для чого призначена функція input () ?

варіанти відповідей

для введення даних із клавіатури

для виведення даних у вікно консолі

створює рядок із числа

створює число із рядка

Запитання 10

Для чого призначена функція print () ?


варіанти відповідей

для введення даних з клавіатури

для виведення тексту у вікно консолі

створює число із рядка

створює рядок із числа

Запитання 11

Яким буде результат виконання наступного виразу: int (4.9) ?

варіанти відповідей

4.9

4

5

9

Запитання 12

Яким буде результат виконання наступного виразу: float (25) ?

варіанти відповідей

25

25.0

'25'

Помилка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест