7 клас. Підсумковий тест

Додано: 15 травня 2022
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 270 разів
21 запитання
Запитання 1

Що таке змінна?

варіанти відповідей

величина, яка приймає різні значення

число в рівнянні

відрізок

команда у Scratch

Запитання 2

Яку фігуру намалює виконавець, виконавши цей алгоритм?

варіанти відповідей

трикутник

квадрат

коло

лінія

Запитання 3

Що таке «спрайт»?

варіанти відповідей

блок команд

скрипт

костюм персонажа

об'єкт, який виконує певні дії

Запитання 4

Виберіть фрагмент алгоритму у якому цикли з лічильником вкладені до розгалуження.

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 5

Виберіть фрагмент алгоритму у якому розгалуження вкладене в цикл з передумовою.

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 6

Виберіть дії, які відбудуться коли буде натиснуто клавішу пропуск і об'єкт не доторкнеться синього кольору.

варіанти відповідей

об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о за годинниковою стрілкою

об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о проти годинникової стрілки

об'єкт поверне на 90о за годинниковою стрілкою

об'єкт поверне на 90о проти годинникової стрілки

Запитання 7

Виберіть дії, які відбудуться коли буде натиснуто клавішу пропуск і об'єкт доторкнеться синього кольору.

варіанти відповідей

об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о за годинниковою стрілкою

об'єкт переміститься на 10 кроків і поверне на 90о проти годинникової стрілки

об'єкт поверне на 90о за годинниковою стрілкою

об'єкт поверне на 90о проти годинникової стрілки

Запитання 8

При виконанні якої умови буде зупинено даний цикл?

варіанти відповідей

Одночасно натиснуто клавішу Пропуск та мишку

Цикл буде виконуватися постійно

Натиснуто клавішу Пропуск або мишку

Запитання 9

Файл створений у середовищі Scratch, називають...

варіанти відповідей

Програмою

Алгоритмом

Контейнером

Проектом

Сценою

Запитання 10

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання називається...

варіанти відповідей

Повторення

Слідування

Розгалуження

Запитання 11

Яку геометричну фігуру намалює Рудий кіт у результаті виконання алгоритму, поданого на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 12

Циклічний алгоритм - це...

варіанти відповідей

Базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового використання набору команд.

Базова алгоритмічна структура, призначена для організації одноразового виконання набору команд.

Базова алгоритмічна структура, призначена для команд.

Запитання 13

Який алгоритм зображений на блок-схемі?

варіанти відповідей

Слідування

Повторення

Розгалуження

Запитання 14

Яку відповідь ви отримаєте, якщо a=5, b=4, c=3, d=2?

варіанти відповідей

поміститься

не поміститься

буде помилка

Запитання 15

Познач дії, для виконання яких доцільно використати табличний процесор.

варіанти відповідей

Створення карт місцевості

Відправлення електронних листів

Побудова діаграм та числових даних

Виконання обчислень

Запитання 16

Як правильно записати формулу в Excel?

варіанти відповідей

 3*5+8

=А1*В5-С2

А1*В5-С2

Запитання 17

Виберіть правильно створений e-mail

варіанти відповідей

taran33i.ua

ivan.komp@gmail.com

 bogdan@ua

1234.vikki.mail.ua

Запитання 18

Якою буде адреса комірки у Excel, якщо номер рядка 24, а назва стовпця Н?

варіанти відповідей

H24

H-24

2H4

24H

Запитання 19

Обліковий запис користувача - це

варіанти відповідей

 пароль користувача для входу до комп'ютерного класу

сукупність відомостей про користувача та його права при роботі з об’єктами операційної системи й мережі

відомості про те, у якій організації працює користувач

Запитання 20

Числові дані ув електронних таблицях можуть бути представлені у таких форматах:

варіанти відповідей

числовий

дата

 грошовий

відсотковий

Запитання 21

Вираз, який задає операції над даними у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання - це

варіанти відповідей

привило

формула

 вхідні дані

вихідні дані

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест