8 кл Контрольна робота, 20.05

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 253 рази
24 запитання
Запитання 1

Природній приріст визначають як:

варіанти відповідей

суму показників народжуваності та смертності

частку показників народжуваності та смертності

добуток показників народжуваності та смертності

різницю показників народжуваності та смертності

Запитання 2

Найчисельніша західна українська діаспора

варіанти відповідей

в Іспанії та Португалії

у Росії та Білорусі

у Польщі та Німеччині

у США та Канаді

Запитання 3

Визначте природній приріст села М. За рік народилося 56 осіб померло 67

варіанти відповідей

- 29

11

29

- 11

Запитання 4

Укажіть три сучасні демографічні проблеми України:

варіанти відповідей

висока тривалість життя

процес депопуляції населення

низький рівень народжуваності

високий рівень народжуваності

переважання чоловіків у складі

населення

старіння" нації

Запитання 5

Для якого типу вікової структури населення характерним є мала частка дітей і людей молодого віку та велика частка літніх людей?

варіанти відповідей

другого (прогресивного) типу

першого (регресивного) типу

Запитання 6

Агломерація це -

варіанти відповідей

прискорений розвиток міст і зростання кількості міського населення

зростання кількості сіл

скупчення міст на певній території

Запитання 7

Як називається система державних заходів з регулювання народжуваності в бажаному напрямку?

варіанти відповідей

Демографічна політика

Демографічна ситуація

Демографічна революція

Демографічний вибух

Запитання 8

Визначте сальдо міграції країни Ікс, якщо виїхало 72 тис осіб, а приїхало 2785 осіб.

варіанти відповідей

-69215

-68335

69015

67052

Запитання 9

Оберіть із переліку два найважливіших критерії, за якими поділяють населені пункти на міські та сільські:


варіанти відповідей

характер зайнятості населення

густота населення

кількість населення

рівень безробіття

національний склад населення

Запитання 10

Прочитайте уривок з літературного твору: «...цвіте, гойдається, наче хвилі, ковила,...високо вверх підняв свої малинові китиці будяк, швидко набирає ріст коров'як,...медвяно пахне всіяний тисячами дрібненьких білих квіточок великий кулястий кущ... І ,здається, вітер наспівує: “Ой не цвіти буйним цвітом, зелений катране...“».

Описана в уривку рослинність є типовою для -

варіанти відповідей

полонин Чорногори

степу Придніпров’я

дібров Поділля

дельти Дунаю

Запитання 11

Укажіть приклад раціонального природокористування.

варіанти відповідей

багаторазове використання води на підприємстві

розорювання цілинних ділянок степу

насипання териконів поблизу вугільних шахт

поздовжня оранка схилів на полях

Запитання 12

Органічний світ Чорного моря бідний, причина - це

варіанти відповідей

сірководневий шар

забруднення людиною

море внутрішнє

Запитання 13

Наукові дослідження проводяться на заповідних територіях

варіанти відповідей

біосферних заповідників

природних заказниках

природних заповідників

Запитання 14

Виберіть три правильні відповіді. Які заходи вживають високорозвинені країни, проводячи свою демографічну політику?

варіанти відповідей

Надання відпустки для догляду за дитиною

Обмеження кількості дітей, яких дозволено мати родині

Збільшення шлюбного віку

Безкоштовне влаштування дитини в дитячий садок, якщо вона одна в родині

Щомісячні виплати на дитину

Першочергове право на одержання житла родинам з дітьми

Запитання 15

Виберіть три правильні відповіді. Які ознаки має населений пункт в Україні, що має статус міста?


варіанти відповідей

Переважна більшість населення працює у промисловості та сфері послуг

Високий природний приріст

Наявність розвиненої інфраструктури

Чисельність населення понад 2 тис.осіб

Чисельність населення понад 10 тис.осіб

Переважна більшість населення працює у сільському господарстві

Запитання 16

Визначте рівень урбанізації в Дніпропетровській області , якщо чисельність населення становить 3398,4 тис.осіб, кількість міських жителів становить 2836,2 тис.осіб , а сільських - 562,2 тис. осіб

варіанти відповідей

57%

92%

40%

83%

Запитання 17

Визначте густоту населення в Дніпропетровській області , якщо кількість міських жителів становить 2836,2 тис. осіб , сільських - 562,2 тис. осіб , а площа території 31 914 км²

варіанти відповідей

42 чол./км2

94 чол./км2

118 чол./км2

75 чол./км2

Запитання 18

Установіть відповідність між національними меншинами України та районами

їхнього компактного проживання, що позначені на картосхемі буквами.

1 болгари

2 кримські татари

3 угорці

4 поляки

варіанти відповідей

4 В

4 А

Запитання 19

Від'їзд на роботу з щоденним поверненням відноситься до ...

варіанти відповідей

сезонної міграції

маятникової міграції

Запитання 20

Виїзд людей за межі країни свого проживання називається...

варіанти відповідей

імміграція

еміграція

рееміграція

міграція

Запитання 21

Установіть відповідність між нзвами процесів, що характеризують зміну населення та їх характеристики


1) Природний приріст

2) Депопуляція

3) Народжуваність

4) Еміграція


А) Виїзд населення за кордон на постійне місце проживання;

Б) Різниця між народжуваністю та смертністю;

В) Кількість новонароджених в абсолютних або відносних показниках;

Г) Зменшення чисельності населення природним шляхом;

Д) Зміна чисельності та складу населення в результаті лише народжуваності й смертності

варіанти відповідей

1А, 2Б, 3В, 4Г

1Б, 2Д, 3Г, 4А

1Б, 2Г, 3В, 4А

1А, 2Г, 3В, 4Д

Запитання 22

Багатонаціональними державами є:

варіанти відповідей

Індія

Італія

Канада

Велика Британія

Китай

СЩА

Запитання 23

Швидке зростання кількості населення окремих країн - це...

варіанти відповідей

демографічна політика

демографічний вибух

бейбі бум

народжуваність

Запитання 24

Проаналізуйте поширення типів ґрунтів на території однієї з областей України. Визначте основні типи рослинності, характерні для цієї місцевості.

варіанти відповідей

ялицеві й смерекові ліси, гірські луки

мішані й широколистяні ліси, лучні ґрунти

хвойні ліси, посухостійкі колючі чагарники, заплавні луки

байрачні ліси, полиново-злакові степи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест