8 клас- Згорання. Теплота згорання палива

Додано: 17 листопада 2023
Предмет:
8 запитань
Запитання 1

Горючі речовини, що застосовуються для отримання енергії при згоранні називаються 

варіанти відповідей

паливо

дрова

енергетичний запас

вугілля

Запитання 2

Хімічна реакція під час якої відбувається окиснення речовин з виділенням теплоти і світла називається 

варіанти відповідей

тління

горіння

задимлення

окиснення

Запитання 3

 При згоранні палива атоми з’єднуються в молекули і енергія


варіанти відповідей

виділяється

поглинається

не змінюється

Запитання 4

Фізична величина, що показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні палива масою 1 кг, називається

варіанти відповідей

питомою теплотою згорання

питомою теплотою плавлення

питомою теплотою конденсації

питомою теплотою випаровування

Запитання 5

Кількість теплоти, яка виділяється під час згоряння палива, визначається за формулою:

варіанти відповідей


Q=λm

Q=qm

Q=qΔt

Q=cmt

Запитання 6

 Унаслідок згоряння 50 г палмва виділяється енергія 1,5 МДж. Визначте питому теплоту згоряння цього палива.

варіанти відповідей

75 000000 Дж/кг

30 000000 Дж/кг

30 Дж/кг

75 000 Дж/кг

Запитання 7

Яке паливо масою 150 кг спалили, якщо при повному його згорянні виділилося 660 МДж енергії?

варіанти відповідей

нафта

гас

дрова

бензин

Запитання 8

Яка кількість теплоти виділиться при повному згоранні 200 г спирту?

варіанти відповідей

5 400 000 Дж

5 400 Дж

5,4 Дж

5 400 000 000 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест