8 клас. Електричні явища . Закон Кулона

Додано: 21 січня
Предмет: Фізика, 8 клас
15 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу обчислення сили взаємодії двох точкових зарядів (закон Кулона)


варіанти відповідей
Запитання 2

Вкажіть вираз, що виражає суть закону збереження електричного заряду


варіанти відповідей
Запитання 3

Електричний заряд позначається буквою

варіанти відповідей

q

z

y

a

Запитання 4

Тіла,що мають заряди одного знака

варіанти відповідей

Притягуються

Відштовхуються

Злипаються

Не взаємодіють

Запитання 5

Носієм елементарного негативного заряду є

варіанти відповідей

Позитрон

Електрон

Нейтрон

Протон

Запитання 6

Особлива форма матеріі,що існує навколо заряджених тіл або частинок и діє з деякою силою на інші частинки або тіла,які мають електричний заряд

варіанти відповідей

Електричне поле

Магнітне поле

Гравітаційне поле

Електромагнітне поле

Запитання 7

Прилад для виявлення електричного заряду

варіанти відповідей

Телескоп

Кінескоп

Електроскоп

Зарядоскоп

Запитання 8

Точковий заряд це

варіанти відповідей

тіло, розмірами якого можна знехтувати за даних умов задач

заряджене тіло, розмірами якого не можна знехтувати за даних умов задач

заряджене тіло, розмірами якого можна знехтувати за даних умов задач

Запитання 9

Чому дорівнює коефіцієнт пропорційності k?

варіанти відповідей
Запитання 10

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо модуль кожного з них збільшити у 2 рази?

варіанти відповідей

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 4 рази

Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Запитання 11

Як змінилася відстань між двома точковими зарядами, якщо відомо, що сила їхньої взаємодії зменшилася в 9 разів?

варіанти відповідей

Збільшилася в 9 разів

Зменшиться в 9 разів

Збільшилася в 3 рази

Зменшиться в 3 рази

Запитання 12

На рисунку зображено дві пари нерухомих невеликих кульок. Зобразіть силу Кулона, що діє на кожну кульку.

варіанти відповідей
Запитання 13

Дві однакові металеві кульки мали заряди 8 нКл і -2нКл. Кульки привели в дотик і віддалили одну від одної. Який заряд у кожної з кульок?

варіанти відповідей

-6 нКл

3 нКл

5 нКл

2нКл

Запитання 14

Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними збільшиться?

варіанти відповідей

збільшиться

зменшиться

не зміниться

Запитання 15

Три металеві кульки з зарядами +8 нКл, - 9 нКл та +4 нКл з'єднали разом, а потім розвели на початкові позиції. Який заряд у кожної з кульок?

варіанти відповідей

 21 нКл

3 нКл

 1 нКл

 -3 нКл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест