20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Онлайн тести з фізики 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 8 клас
Створено 5 червня
Приклад запитання: Що таке матерія? 
Приклад запитання: Сила струму - це фізична величина, яка дорівнює 
Приклад запитання: Що визначає силу струму в колі? 
Приклад запитання: Термін «електрика» походить від
Приклад запитання: Фізична величина, що характуризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу, називається
Приклад запитання: За допомогою якого приладу вимірюють в оселі роботу струму?
Приклад запитання: Яка фізична величина характеризує залежність сили струму провідника від його властивостей?
Приклад запитання: Роботу сил електричного поля на певній ділянці кола називають...
Приклад запитання: При якому з'єднанні провідників загальну силу струму в колі можна розрахувати за формулою Ι=Ι1+...+Ιn?
Приклад запитання: Яка фізична величина кількісно визначає інтенсивність електромагнітної взаємодії?
Фізика, 8 клас
Створено 24 травня
Приклад запитання: Який учений встановив закон взаємодії точкових зарядів
Приклад запитання: За допомогою якого приладу можна виявити електризацію тіла?
Приклад запитання: Напрямлений рух частинок називається...
Приклад запитання: Гальванічний елемент, акумулятор, генератор електричного струму належать до...
Приклад запитання: Носії зарядів в електричному полі починають рухатися...
Приклад запитання: Молекули твердих тіл рухаються...
Приклад запитання: У газах вільні частинки можуть з'явитись в результаті
Приклад запитання: Оберіть з переліку вимірювальні прилади електричного кола
Фізика, 8 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Яка з поданих речовин при кімнатній температурі зберігає об'єм, але не зберігає форму?
Фізика, 8 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Під час охолодження тіла зменшується
Фізика, 8 клас
Створено 15 травня
Приклад запитання: Які з поданих тіл відносяться до кристалічних
Приклад запитання: Встановіть відповідність " агрегатний стан - носії електричного струму"
Приклад запитання: Пара, яка знаходиться в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, називається...
Фізика, 8 клас
Створено 14 травня
Приклад запитання: Почему при обычных условиях газ не проводит электрический ток?
Фізика, 8 клас
Створено 11 травня
Приклад запитання: Електричний струм у газах являє собою напрямлений рух вільних...
Приклад запитання: Відчуття холоду при виході з води пояснюється тим, що...
Приклад запитання: Провідники проводять електричний струм, а діелектрики не проводять, тому що носіями зарядів у них є...
Приклад запитання: В залежності від критичної температури газ відрізняється від пари тим, що...
Приклад запитання: Електрон має заряд...
Фізика, 8 клас
Створено 10 травня
Приклад запитання: Curentul electri-mișcarea orientată a