Онлайн тести з фізики 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 8 клас
Створено 5 грудня
Приклад запитання: Щоб отримати кількість теплоти 21 МДж, потрібно спалити:
Приклад запитання: У результаті конденсації пари за постійної температури...
Фізика, 8 клас
Створено 5 грудня
Приклад запитання: де застосовується тепловий двигун
Фізика, 8 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: При натиранні скляної палички об папір наелектризовується:
Фізика, 8 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Внутрішня енергія тіла - це енергія...
Фізика, 8 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Внутрішня енергія - це ...
Фізика, 8 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Як називається прилад для вимірювання сили струму?
Фізика, 8 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Кристалізацією називають процес переходу речовини...
Фізика, 8 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Тепловими двигунами називають машини, в яких...
Фізика, 8 клас
Створено 26 листопада
Приклад запитання: Визначте, користуючись таблицею 6 з Додатку підручника "Фізика 8 клас" під ред. Бар'яхтар В. Г., в якому рядку види палива розміщені в порядку збільшення питомої теплоти згоряння:
Приклад запитання: Випаровування води відбувається:
Фізика, 8 клас
Створено 24 листопада
Приклад запитання: Випаровування відбувається…
Приклад запитання: Фізична величина, що характеризує стан теплової рівноваги системи тіл.
Фізика, 8 клас
Створено 23 листопада
Приклад запитання: Зі зменшенням зовнішнього тиску, температура рідини
Приклад запитання: Процес пароутворення з вільної поверхні рідини називається
Фізика, 8 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Температуру, за якої рідина кипить, називають....
Фізика, 8 клас
Створено 18 листопада
Приклад запитання: Яку кількість теплоти необхідно затратити, щоб перетворити в пару 2 кг води за температури кипіння. Питома теплота пароутворення 2,3 МДж/кг.
Фізика, 8 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: Процес перетворення рідини в пару називають ...
Приклад запитання: Оберіть варіант відповіді, де вказані всі стани речовини:
Фізика, 8 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: Процес перетворення рідини в пару називають ...
Приклад запитання: Яка енергія палива використовується при його згорянні?
Приклад запитання: Фізична величина, що характеризує певну речовину й дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину.
Фізика, 8 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Яка кількість теплоти необхідна для перетворення 2,5 кг льоду з температури -20 на пару з температурою 100ºС?
Фізика, 8 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: В яких одиницях вимірюється кількість теплоти?
Фізика, 8 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: Одиницею швидкості в СІ є:
Фізика, 8 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб розплавити 0,2 кг олова, яке взялиа) за температури плавлення;б) за температури 32 оСТемпература плавлення олова 232 оСПитома теплоємність олова 230 Дж/кг⋅оСПитома теплота плавлення олова 59 кДж/кг.
Фізика, 8 клас
Створено 4 листопада
Приклад запитання: Процес плавлення -це...
Приклад запитання: Як називається пароутворення з вільної поверхні рідини
Приклад запитання: Як перевести тіло з рідкого стану в твердий?
Фізика, 8 клас
Створено 30 жовтня
Приклад запитання: Температура- це