Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з фізики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Що таке важіль?
Приклад запитання: Вибери із-поміж наведених умов ту, за якої пара є насиченою.
Приклад запитання: Тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі – осі обертання
Приклад запитання: Фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконувати роботу
Приклад запитання: Формула для обчислення потужності електричного струму
Приклад запитання: Напрямлений рух електронів під дією електричного поля – це електричний струм 
Приклад запитання: Брила граніту занурена у морську воду на глибину 3 м. Густина граніту 2,6 г/см3. Знайдіть роботу, яку виконав водолаз під час підйому брили, якщо її маса 56 кг. Густина морської води 1030 кг/м3.
Приклад запитання: Яка з поданий фізичних величин є скалярною?
Фізика, 9 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Вся доступна для спостереження частина світу називають ...
Приклад запитання: Тиск твердого тіла на поверхню визначається за формулою:
Приклад запитання: Яке співвідношення між масою ядра mя і сумою мас протонів Zmp і нейтронів Nmn, з яких складається це ядро?
Приклад запитання: Моментом сили називають ...
Фізика, 10 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Кількість теплоти, що передається газу йде на зміну його внутрішньої енергії та на виконання ним роботи. Це одне з формулювань .....
Приклад запитання: В яких одиницях вимірюється тиск?
Фізика, 11 клас
Створено 19 травня
Приклад запитання: Оберіть правильне написання закону Ома (оберіть всі правильні відповіді).
Приклад запитання: Про який вид самостійного газового розряду йдеться в описі: «Має вигляд яскравих зиґзаґоподібних смужок, що розгалужуються, триває всього кілька десятків мікросекунд і зазвичай супроводжується характерними звуковими ефектами»
Приклад запитання: Фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконувати роботу              
Приклад запитання: Яке співвідношення між масою ядра mя і сумою мас протонів Zmp і нейтронів Nmn, з яких складається це ядро?
Приклад запитання: Як називається явище виривання електронів під дією світла?
Приклад запитання: Що називають плечем сили?
Приклад запитання: Як називають систему з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрика?
Фізика, 10 клас
Створено 18 травня
Приклад запитання: фізичну величину, яку визначають відношенням роботи сил електричного поля при переміщенні електричного заряду з початкової точки у кінцеву до значення цього заряду, називають...
Приклад запитання: Величину, що характеризує здатність провідника протидіяти струму називають ...
Приклад запитання: Що таке важіль?