Онлайн-тести з фізики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Період обертання тіла - ...
Приклад запитання: Пристрій, у якому теплова енергія згоряння палива перетворюється в механічну роботу, називається:
Приклад запитання: Вертикально вниз завжди напрямлена
Приклад запитання: Коли речовина переходить з одного агрегатного стану в інший, змінюється:
Приклад запитання: Як називається пароутворення з усього об’єму всередину бульбашок пари?
Приклад запитання: Зміна положення тіла або його частин у просторі відносно інших тіл з часом - це ...
Приклад запитання: Рівномірний рух матеріальної точки по колу - це...
Фізика, 8 клас
Копія з тесту: Згорання палива
Приклад запитання: При повному згорянні якого палива масою 1 кг виділиться найбільша кількість теплоти?
Приклад запитання: Визначте ціну поділки лінійки та довжину бруска.
Приклад запитання: Який струм називають змінним?
Фізика, 11 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Яке випромінювання стає значно слабшим після проходження крізь аркуш паперу?
Приклад запитання: При повному згорянні якого палива масою 1 кг виділиться найбільша кількість теплоти?
Приклад запитання: У випадку активного опору резистором, на що перетворюється частина енергії електрочного струму?
Фізика, 7 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Коливальних рух це - 
Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Динаміка
Приклад запитання: Сила, яка виникає під час руху чи спроби руху одного тіла по поверхні іншого чи під час руху тіла всередині рідкого чи газоподібного середовища. 
Приклад запитання: Період обертання тіла - ...
Приклад запитання: Пристрій, у якому теплова енергія згоряння палива перетворюється в механічну роботу, називається:
Приклад запитання: Укажіть швидкість, яку потрібно надати тілу в горизонтальному напрями біля поверхні Землі, щоб воно рухалося по коловій орбіті?
Фізика, 6 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Рівність двох відношень - це...
Фізика, 9 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: 1.   Обчислити фокусну відстань лінзи, якщо оптична сила +2,5 дптр.                                                                           
Приклад запитання: При повному згорянні якого палива масою 1 кг виділиться найбільша кількість теплоти?  
Приклад запитання: Силова характеристика магнітного поля
Приклад запитання: Вантажний і легковий автомобілі рухаються з однаковою швидкістю. Порівняйте їх імпульси.
Приклад запитання: Як називається рух, що повторюється через однакові інтервали часу?
Приклад запитання: У якому з наведених прикладів рух є рівномірним прямолінійним?
Приклад запитання: При повному згорянні якого палива масою 1 кг виділиться найбільша кількість теплоти?