Онлайн тести з фізики

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Фізика, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: В однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно - це закон...
Фізика, 8 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: При послідовному з'єднанні сила струму на всіх провідниках...
Фізика, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Світло - це електромагнітні хвилі довжиною...
Фізика, 8 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Електричний струм -...
Фізика, 11 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: Яка із стрілок, позначених на рисунку цифрами, є зображенням стрілки АВ у плоскому дзеркалі?
Фізика, 7 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: За міжнародною домовленістю за одиницю сили прийнято....
Приклад запитання: Причиною зміни швидкості руху тіла є 
Приклад запитання: Що є мірою взаємодії тіл?
Фізика, 8 клас
Створено 19 січня
Приклад запитання: У вакуумі заряджені тіла 
Фізика, 9 клас
Створено 18 січня
Приклад запитання: У якій лінзі неможливо отримати дійсне зображення світної точки?
Фізика, 10 клас
Створено 18 січня
Приклад запитання: Коливання відбуваються з частотою 2 Гц, 100 Гц, 1000 Гц, 100000 Гц. Які з них чує    людина?   
Приклад запитання: Процес пароутворення з поверхні рідини -
Фізика, 9 клас
Створено 18 січня
Приклад запитання: У ядрі атома Цинку 30 протонів і 35 нейтронів. Яка кількість електронів у цьому атомі?
Приклад запитання: Розділ механіки, в якому вивчається рівновага тіл під дією сил наз.
Фізика, 8 клас
Створено 17 січня
Приклад запитання: Які частинки входять до складу атомного ядра?
Приклад запитання: Автомобіль віддаляється від нерухомого спостерігача зі швидкістю 120 км/год. Спостерігач пускає світловий промінь у напрямку автомобіля. Яку швидкість має світловий промінь відносно автомобіля? 
Фізика, 7 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: Фізика - наука про фізичні стосунки
Фізика, 7 клас
Створено 16 січня
Приклад запитання: На столі лежить підручник. До чого прикладена сила тяжіння? 
Фізика, 7 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Який прилад використовують для вимірювання сили?
Фізика, 9 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома, у которого ядро состоит из 6 протонов и 8 нейтронов?
Приклад запитання: Термін «електрика» походить від 
Фізика, 8 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Тіла однакової маси і температури з міді і заліза одержали однакову кількість теплоти. Яке з них нагрілося до більш високої температури?
Фізика, 7 клас
Створено 15 січня
Приклад запитання: Будь-яка сила у фізиці визначається (задається):
Фізика, 11 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Визначте правильне твердження:
Приклад запитання: Кількісний закон, що описує заломлення світла, установив вчений
Фізика, 9 клас
Створено 14 січня
Приклад запитання: Що представляє собою модель атома за Томсоном?
Приклад запитання: Розділ фізики, який розглядає закони поширення світла в прозорих середовищах тільки на підставі уявлень про світло як сукупність світлових променів, називається
Фізика, 7 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: Густина чавуну 7 г/см3 . Це означає, що маса чавуну об'ємом :
Фізика, 10 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: Властивість зберігати деформацію -
Фізика, 11 клас
Створено 13 січня
Приклад запитання: Властивість відновлювати свою форму і об'єм після припинення дії сили -