Повторення та систематизація навчального матеріалу. Чотирикутники. Властивості чотирикутників.

30 запитань
Запитання 1

Кути чотирикутника пропорційні числам 1, 2, 3, 4. Знайдіть градусну міру найменшого кута чотирикутника.

варіанти відповідей

36

72

108

144

Запитання 2

Один з кутів паралелограма дорівнює 92º. Знайдіть інші його кути

варіанти відповідей

92º, 78º, 78º 

92º, 108º, 108º

92º, 88º, 88º

88º, 88º, 108º

Запитання 3

Суміжні сторони паралелограма 7 см і 9 см. Обчисліть периметр цього паралелограма.

варіанти відповідей

23 см

16 см

63 см

32 см

Запитання 4

Одна із сторін паралелограма дорівнює 7 см, а друга на 1,5 см коротша. Обчисліть периметр паралелограма

варіанти відповідей

12, 5 см

15, 5 см

25 см

17 см

Запитання 5

Кут між стороною і діагоналлю ромба дорівнює 25º. Знайдіть кути ромба.

варіанти відповідей

25º, 65º, 65º, 63º

25º, 25º, 155º, 155º

50º, 50º, 130º, 130º

50º, 50º, 40º, 40º. 

Запитання 6

Один з кутів рівнобедреної трапеції дорівнює 70º. Знайдіть інші кути

варіанти відповідей

70º, 100º, 100º

140º, 110º, 110

110º, 70º, 110º

70º, 120º, 110º

Запитання 7

У паралелограмі ABCD AB = 4,2 см, BC = 6,8 см. Знайдіть його периметр.

варіанти відповідей

11 см

22 см

28,56 см

44 см

Запитання 8

Сума двох кутів паралелограма дорівнює 110º. Обчисліть кожний кут паралелограма.

варіанти відповідей

50º, 60º, 50º, 60º

70º, 70º, 110º, 110º

55º, 125º, 55º, 125º;

55º, 35º, 55º, 35º

Запитання 9

Периметр прямокутника 56 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо одна з них становить третю частину другої

варіанти відповідей

9, 3 см, 18, 3 см

9,3 см, 27,9 см

7 см, 21 см

4 см, 42 см

Запитання 10

Обчисліть периметр прямокутника, точка перетину діагоналей якого знаходиться на відстані 3,4 дм від більшої сторони і на 7,5 дм від меншої сторони.

варіанти відповідей

43,6 см

25,5 см;

21,8 см

20,8 см

Запитання 11

Периметр прямокутника дорівнює 36 см. Знайдіть його сторони, якщо вони відносяться як 1 : 8

варіанти відповідей

4 см; 32 см; 4 см; 32 см

10 см; 8 см; 10 см; 8 см

2 см; 16 см; 2 см; 16 см

3 см; 12 см; 20 см; 1 см

Запитання 12

Діагональ ромба утворює зі стороною кут 70. Чому дорівнює менший кут ромба?

варіанти відповідей

140

110

20

40

Запитання 13

Периметр квадрата дорівнює 16 см.Знайти відстань від точки перетину діагоналей квадрата до його сторін

варіанти відповідей

2 см

1 см

4 см

8 см

Запитання 14

Якщо периметр паралелограма дорівнює 36 см, а одна з його сторін на 4 см більша, ніж друга, то менша сторона паралелограма дорівнює

варіанти відповідей

5 см

7 см

11 см

14 см

Запитання 15

Якщо бісектриса гострого кута паралелограма поділяє сторону на відрізки 6 см і 7 см, починаючи від вершини гострого кута, то периметр паралелограма дорівнює

варіанти відповідей

40 см

20 см

38 см

19 см

Запитання 16

AD і BC – основи трапеції ABCD. Знайти кут В, якщо кут А дорівнює 40º.

варіанти відповідей

40º

140º

100º

визначити не можливо

Запитання 17

Якщо бічні сторони трапеції – 4 см і 8 см, а основи – 7 см і 13 см, то її середня лінія дорівнює …

варіанти відповідей

6 см

12 см

20 см

10 см

Запитання 18

Діагональ рівнобічної трапеції є бісектрисою гострого кута. Знайти бічну сторону трапеції, якщо її основи дорівнюють 7 см і 15 см.

варіанти відповідей

15 см

7 см

11 см

8 см

Запитання 19

У паралелограмі АВСD сторона АD = 25 см, а висота,проведена до неї - 8 см. Знайдіть площу паралелограма .

варіанти відповідей

 200 см2

 400 см2

 100 см2

 20 см2

Запитання 20

Скільки треба плиток прямокутної форми зі сторонами 30 см і 20 см, щоб викласти ними частину стіни , що має форму прямокутника зі сторонами 2,4 м і 3,6 м ?

варіанти відповідей

142

144

288

120

Запитання 21

На рисунку зображено паралелограм АВСD. Які з наведених тверджень є правильними?

1. ∠АВС+∠BCD=180⁰.

2. АВ=CD.

3. AC⊥BD.

варіанти відповідей

тільки 1

тільки 1 і 2

тільки 2

тільки 2 і 3

Запитання 22

На рисунку зображено прямокутник АВСD, ∠CAD=35⁰. Визначте градусну міру ∠CОD.

варіанти відповідей

35

135⁰

70⁰

110⁰

Запитання 23

На рисунку зображено паралелограм. Знайдіть його кути

варіанти відповідей

 65°, 65°,115°, 115°

120°, 60°, 120°, 60°;


80°, 100°, 80°, 100°

40°, 40°, 40°, 40°

Запитання 24

На рисунку зображено паралелограм. Обчислити його площу.

варіанти відповідей

 27 см2

 45 см2

 17 см2

 12 см2

Запитання 25

Вибрати всі правильні варіанти відповіді. У паралелограма ....

варіанти відповідей

сума будь - яких двох сусідніх кутів дорівнює 180

всі сторони рівні

протилежні сторони рівні

діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл

периметр паралелограма Р = а + в

протилежні кути рівні

Запитання 26

Виберіть правильні твердження. Ромб - це паралелограм у якого ...

варіанти відповідей

діагоналі перетинаються під прямим кутом

діагоналі рівні

діагоналі є бісектрисами його кутів

протилежні кути рівні та протилежні сторони рівні

всі сторони рівні

сума будь - яких сусідніх кутів ромба дорівнює 180

Запитання 27

Виберіть правильне твердження. У будь-якого чотирикутника ...

варіанти відповідей


діагоналі перпендикулярні

діагоналі перетинаються

сума всіх кутів дорівнює 360

сума всіх кутів дорівнює 180⁰

діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл

всі сторони рівні

Запитання 28

Виберіть правильні твердження. У квадрата...

варіанти відповідей

діагоналі рівні

всі кути рівні

сума всіх кутів дорівнює 360⁰

сума всіх кутів дорівнює180⁰

діагоналі є бісектрисами його кутів

Р = 2а

Запитання 29

Виберіть правильне твердження. Діагоналі ромба....

варіанти відповідей

перетинаються

рівні

перпендикулярні

паралельні

є бісектрисами його кутів

в точці перетину діляться навпіл

Запитання 30

Виберіть правильне твердження. У рівнобічній трапеції ....

варіанти відповідей

бічні сторони рівні

кути при основі рівні

діагоналі рівні

основи рівні

протилежні кути рівні

сума всіх кутів 180

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест