Онлайн тести з геометрії 8 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Геометрія, 8 клас
Створено 6 грудня
Приклад запитання: На малюнку A1B1 || A2B2 || A3B3, А1А2 = A2A3, А1А2 : B1B2 = 2 : 3, А2А3 = 5 см. Знайдіть В2В3.
Геометрія, 8 клас
Створено 2 грудня
Приклад запитання: Якщо через точку N провести пряму, паралельну АВ. Скільки подібних трикутників буде на малюнку?
Геометрія, 8 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Центральним кутом називається кут, вершина якого знаходиться ...
Приклад запитання: Точки А, В, С належать колу з центром у точці О, ∠АОС=300. Знайти ∠АВС.
Геометрія, 8 клас
Створено 27 листопада
Приклад запитання: Якщо всі вершини чотирикутника лежать на колі, його називають
Геометрія, 8 клас
Створено 25 листопада
Приклад запитання: Яка з наведених рівностей має виконуватись, щоб чотирикутник АВСD можна було описати навколо кола?
Геометрія, 8 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: навколо якого чотирикутника можна описати коло?
Геометрія, 8 клас
Створено 19 листопада
Приклад запитання: Прямокутник - це
Приклад запитання: Знайдіть невідомі кути вписаного чотирикутника, якщо два з них дорівнюють 1100 і 1200.
Приклад запитання: Закінчіть речення так, щоб утворилося правильне твердження.У будь-якій трапеції...
Геометрія, 8 клас
Створено 14 листопада
Приклад запитання: Знайти кути В і D трапеції ABCD,з основами ФВ ш ВС, якщо кут А = 360 , кут С = 1170
Геометрія, 8 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: У якому трикутнику сторони називаются: катет, катет, гіпотенуза?
Геометрія, 8 клас
Створено 13 листопада
Приклад запитання: Які, з зображених нижче геометричних фігур, є чотирикутниками?
Геометрія, 8 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Дві точки поділяють коло на дві дуги у відношенні 5 : 7. Знайдіть градусну міру меншої дуги кола.
Геометрія, 8 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Обчисли інші кути трапеції ABCD, якщо ∠C=142°.
Геометрія, 8 клас
Створено 6 листопада
Приклад запитання: На якому малюнку зображено середню лінію трапеції?
Геометрія, 8 клас
Створено 5 листопада
Приклад запитання: Виберіть неправильні твердження
Геометрія, 8 клас
Створено 1 листопада
Приклад запитання: Дайте означення паралелограма.
Геометрія, 8 клас
Створено 31 жовтня
Приклад запитання: Діагоналі рівні у
Приклад запитання: Знайдіть бічну сторону рівнобічної трапеції, якщо її периметр дорівнює 48 см, а основи - 11 см і 17 см
Приклад запитання: Центральний кут кола на 36° більший за вписаний кут, що спирається на ту саму дугу. Чому дорівнює вписаний кут?
Приклад запитання: Середня лінія рівнобедреного трикутника, яка паралельна основі, дорівнює 6 см. Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 46 см.
Геометрія, 8 клас
Створено 27 жовтня
Приклад запитання: У якого з чотирикутників діагоналі перпендикулярні?
Приклад запитання: Сума двох кутів рівнобедреної трапеції дорівнює 50 °. Знайдіть більший кут трапеції. 
Геометрія, 8 клас
Створено 22 жовтня
Приклад запитання: Назвіть основи трапеції
Геометрія, 8 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: У прямокутнику сторона АВ = 3см, сторона ВС = 4 см. знайдіть периметр прямокутника
Геометрія, 8 клас
Створено 11 жовтня
Приклад запитання: Які фігури є чотирикутниками?
Геометрія, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Трапеція-це
Геометрія, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Виберіть фото, на якому зображено Фалеса
Геометрія, 8 клас
Створено 10 жовтня
Приклад запитання: Сума кутів чотирикутника дорівнює...