8 клас. К.р. Кодування.

Додано: 25 грудня 2023
Предмет: Інформатика, 8 клас
Копія з тесту: 8 клас. К.р. Кодування.
19 запитань
Запитання 1

Що таке кодування?


варіанти відповідей

Ввідомості про навколишній світ і явища, які в ньому відбуваються 

Процес передавання, зберігання, опрацювання повідомлень

Сприйняття повідомлень органами зору, слуху, нюху, смаку та дотику

Перетворення повідомлень у зручну для передавання, зберігання, опрацювання форму

Запитання 2

Що таке декодування?


варіанти відповідей

Сприйняття повідомлень технічними приладами

Збереження звукових повідомлень у письмовому вигляді 

Передавання повідомлень від передавача до приймача 

Перетворення закодованого повідомлення у форму, прийнятну для приймача 

Запитання 3

Як кодуються дані в комп’ютері?

варіанти відповідей

Спеціальними літерами

Електричними сигналами

Звуковими сигналами

Кольором

Запитання 4

Коди якої таблиці кодів символів незмінними входять до складу інших таблиць?

варіанти відповідей

Windows-1251

ASCII

Юнікод

KOI8-U

Запитання 5

Як перевести дану кількість байтів у кілобайти?


варіанти відповідей

помножити кількість байтів на 8

поділити кількість байтів на 1024

поділити кількість байтів на 8

помножити кількість байтів на 1024

Запитання 6

Як перевести дану кількість бітів у байти? 

варіанти відповідей

поділити кількість бітів на 1024

помножити кількість бітів на 1024

поділити кількість бітів на 8

помножити кількість бітів на 8

Запитання 7

Вкажіть колірну модель в якій "використовується змішування трьох складових: червоної, зеленої та блакитної"


варіанти відповідей

RGB

HSB

CMYK

Запитання 8

Які базові компоненти використані в колірній моделі CMYK?

варіанти відповідей

Чорний

Блакитний

Помаранчевий

Зелений

Пурпурний

Синій

Жовтий

Червоний

Запитання 9

У якій таблиці кодів символів різні символи можуть мати двійкові коди різної довжини?

варіанти відповідей

ASCII

Windows-1251

KOI8-U

Юнікод

Запитання 10

У яких таблицях кодів символів є коди для літер кирилиці?

варіанти відповідей

Windows-1251

Юнікод

ASCII

KOI8-U

Запитання 11

Двійкове кодування це -


варіанти відповідей

повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування

процес кодування повідомлень

кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів 

Запитання 12

Назвіть найменшу одиницю вимірювання інформаціїваріанти відповідей

байт

кілобайт

гігабайт

біт

Запитання 13

Що таке код?


 

варіанти відповідей

 Набір символів або сигналів і правил їх використання для кодування повідомлень

  Отримане повідомлення у письмовому вигляді

  Наскельний малюнок

 Інформація, збережена в комп’ютер

Запитання 14

Як називають цифру 0 або 1 у двійковому коді повідомлення?

варіанти відповідей

біт

байт

Кб

Мб

Запитання 15

Порахуйте довжину двійкового коду наступного повідомлення:

Інформатика - цікавий предмет!

Оберіть правильну відповідь:

варіанти відповідей

31 байт

30 байт

30 біт

31 біт

Запитання 16

Укажіть кількість символів, що використовуються у компютері для кодування даних

  

варіанти відповідей

2

128

256

512

Запитання 17

Скільки біт в одному кілобайті?

 

варіанти відповідей

8

1024

8192

1048576

Запитання 18

Яка з цих одиниць вимірювання найбільша?

варіанти відповідей

 біт

  кілобайт

  мегабайт

  терабайт

варіанти відповідей

біт

Тб

Кб

Мб

Запитання 19

Ураховуючи, що кожний символ кодується одним байтом, позначте довжину двійкового коду в бітах такого речення:

Ой, яка чудова українська мова!


варіанти відповідей

224 біт

 232 біт

248 біт

256 біт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест