Повторення. Електричний струм. І частина.

Додано: 15 травня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 146 разів
17 запитань
Запитання 1

Заряд, що протікає через провідник за одиницю часу це ...

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Опір

Закон Ома

Запитання 2

Відношення роботи, яку виконує електричне поле по переміщенню заряду, до величини заряду називають ...

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Опір

Закон Ома

Запитання 3

Величину, що характеризує здатність провідника протидіяти струму називають ...

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Опір

Закон Ома

Запитання 4

Відношення напруги на кінцях провідника до його опору це ...

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Опір

Закон Ома

Запитання 5

В якому з варіантів величини та їх одиниці розміщені в правильному порядку:

1. Сила струму

2. Опір

3. Заряд

4. Напруга


варіанти відповідей

1. I, А (Ампер)

2. U, В (Вольт)

3. q, Кл (Кулон)

4. R, Ом (Ом)

1. I, А (Ампер)

2. R, Ом (Ом)

3. q, Кл (Кулон)

4. U, В (Вольт)

1. R, В (Вольт)

2. U, Ом (Ом)

3. q, Кл (Кулон)

4. I, А (Ампер)

1.U,Кл (Кулон)

2. q, А (Ампер)

3. I, В (Вольт)

4. R, Ом (Ом)

Запитання 6

Яка сила струму протікає по провіднику опором 20 Ом, якщо напруга на кінцях провідника 10 В?

варіанти відповідей

10 А

5 А

0,5 В

0,5 А

Запитання 7

Електричний двигун ввімкнули в мережу напругою 220 В. В результаті цього, через двигун протікає струм силою 2 А. Визначте опір електричного двигуна.

варіанти відповідей

110 А

440 Ом

110 Ом

0,009 Ом

Запитання 8

На рисунку подано шкалу вимірювального приладу. Визначте покази приладу.

варіанти відповідей

1,2 В

1,4 В

1,5 В

1,6 В

Запитання 9

Одиниця опору в СІ

варіанти відповідей

Кл

А

В

Запитання 10

Формула для обчислення електричного опору.

варіанти відповідей

R=ρl/S

U=A/q

I=q/t

Запитання 11

Чому дорівнює загальний опір кола з послідовно ввімкненими електроприладами? 

варіанти відповідей

R=R1=R2

R=R1+R2

R=R1 - R2

R=R1*R2

Запитання 12

Чому дорівнює загальна напруга на паралельно з'єднаних ділянках кола? 

варіанти відповідей

U=U1=U2

U=U1+U2

U=U1-U2

U=U1*U2

Запитання 13

Реостат – це пристрій, призначений 

варіанти відповідей

Для виявлення невеликих струмів 

Змінення опору провідника 

Регулювання сили струму в колі 

Регулювання напруги на джерелі

Запитання 14

Чому дорівнює повна напруга при послідовному з'єднанні, якщо U1=2В, U2=5В, U3=4В?

варіанти відповідей

7 В

11 В

5 В

Запитання 15

Чому дорівнює електричний струм біля третього резистора 3) при послідовному з'єднанні, якщо І1=5А, І=5А?

варіанти відповідей

5 А

10 А

15 А

Запитання 16

Чому дорівнює електричний струм біля другого резистора 2) при паралельному з'єднанні, якщо І1=6А, І=10А?

варіанти відповідей

4 А

10 А

6 А

Запитання 17

Чому дорівнює загальний опір при паралельному з'єднанні, якщо R1=6 Ом, R2=6 Ом?

варіанти відповідей

6 Ом

12 Ом

3 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест