Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола

Додано: 24 березня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 474 рази
20 запитань
Запитання 1

Сила струму в провіднику ...

варіанти відповідей

прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника

обернено пропорційна напрузі на кінцях провідника

не залежить від напруги на кінцях провідника

Запитання 2

Які величини характеризують будь-яке електричне коло?


варіанти відповідей

Сила струму, напруга, довжина провідника

Сила струму, робота струму, опір

Сила струму, напруга, опір

Запитання 3

Яка формула виражає закон Ома для ділянки кола? 

варіанти відповідей
Запитання 4

Як сила струму в провіднику залежить від опору провідника?

варіанти відповідей

Сила струму обернено пропорційна опору

Сила струму не залежить від опору

Сила струму прямо пропорційна опору

Запитання 5

Закон Ома для ділянки кола

варіанти відповідей

Опір прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний силі струму

Напруга прямо пропорційна силі струму та опору

Сила струму прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору

Запитання 6

Фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму - це...

варіанти відповідей

сила струму

опір

напруга

Запитання 7

Одиниця опору в СІ ...

варіанти відповідей

В

А

Ом

Кл

Запитання 8

На рисунку подано шкалу вимірювального приладу. Визначте ціну поділки шкали та показ цього приладу.

варіанти відповідей

0,2 і 1,4 V

0.2 і 1,2V

0.1 і 1,2 V

0.1 і 1,4V

Запитання 9

Які покази приладів на рисунку?

варіанти відповідей

1,4A i 14V

1.2A i 12V

1,4A i 12V

14V i 1,4A

Запитання 10

В яких одиницях вимірюють силу струму? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл) 

В амперах (А)

В омах (Ом)

У вольтах (В)

Запитання 11

В яких одиницях вимірюють електричну напругу?

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)

В амперах (А)

В омах (Ом) 

У вольтах (В)

Запитання 12

В яких одиницях вимірюють електричний заряд? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)

В амперах (А)

В омах (Ом)

У вольтах (В)

Запитання 13

В яких одиницях вимірюють електричний опір? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)

В амперах (А)

В омах (Ом)

У вольтах (В)

Запитання 14

Реостат – це пристрій, призначений 

варіанти відповідей

Для виявлення невеликих струмів 

Змінення опору провідника 

Регулювання сили струму в колі 

Регулювання напруги на джерелі

Запитання 15

Умовне позначення гальванічного елемента або акумулятора

варіанти відповідей
Запитання 16

Умовне позначення резистора

варіанти відповідей
Запитання 17

Умовне позначення ключа

варіанти відповідей
Запитання 18

Умовне позначення електричної лампи

варіанти відповідей
Запитання 19

На якому рисунку зображено правильне підключення амперметра? 

варіанти відповідей
Запитання 20

На якому рисунку зображено правильне підключення амперметра та вольтметра? 

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест