8клас К.Р. Електричний струм

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Роботу електричного струму вимірюють:

варіанти відповідей

Амперметром

Вольтметром

Ватметром

Лічильником

Запитання 2

Потужність електричного струму можна визначити за формулою

варіанти відповідей

P= UIT

P=IR

P=UI

P=UI/T

Запитання 3

Роботу електричного струму можна за формулою

варіанти відповідей

P=UI

I=U/R

A=P/T

A=PT

Запитання 4

Одиницею в Міжнародній системі потужність є:

варіанти відповідей

1 Ньютон (1Н)

Джоуль (Дж)

1 Ват (1Bт)

1 метр (1м)

Запитання 5

Чому в плавких запобіжниках не використовують дротини з тугоплавких маталіа:

варіанти відповідей

Не плавиться

Приведе до пожежі

Плавиться

Твердий

Запитання 6

Які частинки є вільними носіями заряду в металах?

варіанти відповідей

Протони

Нейтрони

Електрони

Йони

Запитання 7

Яка потужність електричного паяльника, якщо він працює під напругою 220В і силою струму 1,5А?

варіанти відповідей

3.3 Вт

33 Вт

3300 Вт

330 Вт

Запитання 8

Яку роботу виконує електричний струм у ділянці кола, якщо сила струму в колі дорівнює 5 А при напрузі 20 В за час 12 хв?

варіанти відповідей

А=72000 Дж

А=1200 Дж

А=200 Дж

А=20 Дж

Запитання 9

Електрична піч споживає потужність 6 кВт при силі струму 50 А. Визначте напругу в мережі, яка живить електропіч. 

варіанти відповідей

120 В

12 В

1200 В

Запитання 10

Яка з формул формулює закон Джоуля-Ленца?

варіанти відповідей

I=U/R

A=U*I*t

Q=I2 R*t

P=U*I

Запитання 11

Обрати вирази, за допомогою яких можна знайти кількість теплоти, що виділяється під час проходження струму.

варіанти відповідей

I2Rt

U2/R *t

UI

Qt

Запитання 12

Напруга на ділянці кола, яка містить два резистори опорами 2 Ом і 3 Ом, становить 15 В. Знайдіть кількість теплоти, що виділяється в колі за 10 хв при їх послідовному з’єднанні. 

варіанти відповідей

6 кДж

9 кДж

18 кДж

27 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест