9 клас біо. вода,її властивості та функції у складі біологічних систем

Додано: 26 вересня 2022
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 186 разів
24 запитання
Запитання 1

Вода є добрим розчинником, тому що:

варіанти відповідей

а) до складу молекули входить Оксиген;

б) наявний йонний зв’язок;

в) молекула є полярною.

Запитання 2

Гідрофільні властивості має:

варіанти відповідей

а) олія;

б) тваринний жир;

в) моносахариди;

г) полісахариди

Запитання 3

Якщо витрати води перевищують її надходження, то спостерігається:

варіанти відповідей

а) водний баланс;

б) водний дефіцит;

в) водний показник.

Запитання 4

Молекула води полярна тому, що на її полюсах знаходяться :

варіанти відповідей

а)позитивні заряди ;

б) негативні заряди ;

в) позитивні і негативні заряди ;

г) вона має полюси.

Запитання 5

Водневий зв'язок, що утворюється між двома молекулам води:варіанти відповідей

а) сильніше ніж ковалентний у 15-20 разів ;

б) слабший ніж ковалентний у 15-20 разів ;

в) рівноцінний з ковалентним.

Запитання 6

Дві сусідні молекули води взаємно притягуються одна до одної і утворюють :

варіанти відповідей

а) водневий зв'язок ;

б) йонний зв'язок ;

в) ковалентний полярний ;

г) ковалентний неполярний.

Запитання 7

Вода яка не пов'язана з іншими речовинами в організмі називається :

варіанти відповідей

а) структурованою;

б) вільною ;

в) зв'язаною ;

г) полярною .

Запитання 8

Фізична властивість води :

варіанти відповідей

а) розчинність речовин ;

б) взаємодія речовин ;

в)тургор ;

г)висока температура кипіння.

Запитання 9

Біологічна роль води в клітині наступна :

варіанти відповідей

а) зв'язує кисень і вуглекислий газ ;

в) є універсальним джерелом енергії ;

б) є ​​універсальним розчинником ;

г) зв'язує кисень і вуглекислий газ, є універсальним розчинником

Запитання 10

Біологічними функціями води є :

варіанти відповідей

а) транспортна ;

б) метаболічна ;

в) структурна ;

г) транспортна, метаболічна, структурна

Запитання 11

Макроелементами є:  

  

  

варіанти відповідей

а) Кобальт;

б) Калій;  

в) Цинк; 

г) Йод

Запитання 12

До мікроелементів належать:

        

       

варіанти відповідей

а) цинк;     

 б) алюміній;

в) оксисен;

г) купрум.

Запитання 13

Оберіть групу елементів, до якої належить Гідроген:


  

варіанти відповідей

а) органогенні;

б) макроелементи;  

в) мікроелементи;

 г) ультрамікроелементи.

Запитання 14

До складу хлорофілу входять йони:

варіанти відповідей

а) кальцію;

б) магнію;

в) феруму;

г) барію.

Запитання 15

Хімічний елемент, який зумовлює червоний колір крові:

варіанти відповідей

а)  бром;

б)  ферум;

в)  сульфур;

г)  арґентум.

Запитання 16

Життєво важливе з’єднання, до складу якого входить Ферум:

варіанти відповідей

а)  тироксин;

б) адреналін;

в)  гемоглобін;

г)   хлорофіл.

Запитання 17

Карбон як елемент входить до складу:варіанти відповідей

а)  білків і вуглеводів;

б)   вуглеводів і ліпідів;

в)  вуглеводів і нуклеїнових кислот;

г) всіх органічних сполук клітин.

Запитання 18

До складу дихальних пігментів молюсків входить:

  


варіанти відповідей

а) Fе; 

 б) Мg;

в) Cu.

г) Са

Запитання 19

Хвощі, діатомові водорості у своєму складі мають сполуки:

 


варіанти відповідей

а) Са;  

б) S;

в) Sі.

г) Mn

Запитання 20

Для нормального функціонування щитоподібної залози необхідні:

 


варіанти відповідей

а) флуор ;

б) бром;

в) хлор;

г) йод;

Запитання 21

Основні позитивна заряджені йони живих організмів , що забеспечують транспорт речовин через клітинні мембрани :      

           


варіанти відповідей

а) кальцій (Са2+); 

 б) калій (К+);

в) гідроген (Н+); 

 г) купрум (Сu2+).

д)  натрій Na+

Запитання 22

Неорганічними речовинами в клітині є:             

           

варіанти відповідей

а) вода;

б) білки; 

в) вуглеводи;

г) мінеральні солі.

Запитання 23

Вкажіть харчовий продукт, який є основним постачальником йоду в організм людини:


    

варіанти відповідей

а) хліб;

б) цукор;

в) ламінарія;

г) перець.

Запитання 24

Вкажіть продукт харчування, вживання якого забезпечує організм людини натрієм:

    

    

варіанти відповідей

а) картопля;

б) харчова сода;

в) морква; 

г) кухонна сіль.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест