9 клас Еволюція

Додано: 1 квітня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1780 разів
25 запитань
Запитання 1

Вкажіть елементарну одиницю еволюції:

варіанти відповідей

А. порода тварин

Б. сорт рослин

В. популяція

Г. вид

Запитання 2

Наслідком еволюції є:

варіанти відповідей

естетичний вигляд організму

відсутність зайвих чи недосконалих органів

пристосованість до середовища існування 

велика тривалість життя

Запитання 3

Оберіть характеристику стабілізуючого добору:

варіанти відповідей

сприяє зміні ознаки у певному напрямку

 підтримує ознаки в незмінному стані

спричиняє вимирання видів

надає перевагу видам, ознаки яких відхиляються від середніх

Запитання 4

Англійський дослідник і натураліст, автор книги "Походження видів шляхом природного добору"

варіанти відповідей

Ганс Христіан Андерсон

Грегор Мендель

Чарльз Роберт Дарвін

Іван Іванович Шмальгаузен

Запитання 5

Процес пристосування до однакових умов далеких за походженням систематичних груп

варіанти відповідей

дивергенція

конвергенція

паралелізм

онтогенез

Запитання 6

Гіпотеза, прихильники якої вважають, що життя було занесено на Землю з космосу:

варіанти відповідей

креоціонізм

абіогенез

панспермії

стаціонарного стану

Запитання 7

Представники якої течії еволюціоністів вважали, що світ створений надприродною силою - Творцем, всі живі істоти були створеними такими як є і не зазнавали змін, кожна із створених форма з'являлась у потрібний час по волі Творця.

варіанти відповідей

ламаркісти

дарвіністи

креаціоністи 

альтернативці

Запитання 8

За Ч.Дарвіном, рушійною силою еволюції є:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір 

модифікаційна мінливість

спадкова мінливість 

боротьба за існування 

Запитання 9


Укажіть назву еволюційного перетворення, пов'язаного з пристосуванням до певного середовища, загальний рівень організації не змінюється

варіанти відповідей

аромофоз

регрес

ідіоадапиація

загальна дегенерація

Запитання 10

Виникнення живого з неживої матерії

варіанти відповідей

ароморфоз

абіогегез

біогенез

регрес

Запитання 11

Укажіть види природного добору

варіанти відповідей

стабілізуючий, штучний, розриваючий

стабілізуючий, рушійний, розриваючий

 розриваючий, дизруптивний, свідомий

рушійний, штучний, розриваючий

Запитання 12

Наука, що вивчає вимерлі організми, які колись жили на нашій планеті

варіанти відповідей


археологія

еволюційна теорія


палеонтологія

 біологія

Запитання 13

Популяції між собою відрізняються за..

варіанти відповідей

чисельністю

віковою структурою

статевою структурою

всі відповіді правильні

Запитання 14

Розділення популяцій одного виду через виникнення між ними бар'єрів - який це вид еволюційного фактору?

варіанти відповідей

ізоляція

дрейф генів

мутація

популяційні хвилі

Запитання 15

Зазначте систематичну одиницю, виникненню якої сприяють мікроеволюційні процеси:

варіанти відповідей

А. родина

Б підвид

В. вид

Г. рід

Запитання 16

Винекнення надвидових систематичних одиниць - це...

варіанти відповідей

еволюція

мікроеволюція

макроеволюція

видоутворення

Запитання 17

Рушійними силами еволюції, за Ламарком,були:

варіанти відповідей

боротьба за існування

внутрішнє прагнення до вдосконалення

природній добір

Запитання 18

З переліку виберіть ароморфози

варіанти відповідей

зникнення 4 пальців у коней

поява 4-камерного серця

поява квітки

виникнення вусиків у бобових рослин

Запитання 19

Передні кінцівки хребетних - органи

варіанти відповідей

гомологічні 

аналогічні

рудиментарні

атавістичні

Запитання 20

Укажіть назву еволюційного перетворення, пов'язаного з підвищенням рівня організації організмів.

варіанти відповідей

ароморфоз 

ідіоадаптація

загальна дегенерація

біологічний прогрес

біологічний регрес

Запитання 21

Різні типи ротових апаратів у комах - це приклад

варіанти відповідей

ароморфозу

ідіоадаптації

дегенерації 

дивергенції

Запитання 22

Розходження ознак у нащадків спільного предка внаслідок пристосування до різних умов існування - ...

варіанти відповідей

паралелізм

онтогенез

дивергенція  

конвергенція

Запитання 23

Один із напрямків еволюції, коли неспоріднені організми опиняються в подібних умовах існування, тому в них можуть формуватися подібні адаптації.....

варіанти відповідей

дивергенція

конвергенція

паралелізм 

онтогенез

Запитання 24

Добре відомо, що комарі, які так набридають нам влітку, кудись діваються на зиму. Тобто їх чисельність в зимовий період зводиться практично до нуля. Як називається таке явище:

варіанти відповідей

дрейф генів

гальмування

популяційні хвилі

відмирання

Запитання 25

 Виберіть декілька вірних відповідей.Які зміни в будові людини відбулись в процесі еволюції?

варіанти відповідей

збільшення лицьового відділу черепа, зменшення мозкового

видовження нижніх кінцівок, вкорочення верхніх 

виражені надбрівні дуги

зміна форми кисті 

збільшення мозкового відділу черепа, зменшення щелеп 

виникнення мовного апарату 

збільшення об'єму головного мозку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест