Узагальнення з теми «Психічна і духовна складові здоров’я»

Додано: 7 березня 2023
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 2452 рази
25 запитань
Запитання 1

Самореалізація - це

варіанти відповідей

здатність людини пізнати себе і здійснити своє покликання;  

свідомий самостійний вибір людиною життєвого шляху і позицій, яких віна дотримується в різних життєвих ситуаціях;

процес отримання знань про самого себе шляхом відокремлення себе серед інших.

Запитання 2

Особистість людини НЕ формується шляхом:

варіанти відповідей

самовиховання

самопізнання

самовизначення 

зовнішнього тиску. 

Запитання 3

Яка емоція є найбільш деструктивною:

варіанти відповідей

гнів;

сором;

радість;

страх. 

Запитання 4

Що слід робити у день напередодні іспиту:

варіанти відповідей

виспатися і не забути поснідати;

повторювати матеріал до останньої хвилини; 

вчитися до ранку; 

підтримати того, хто нервує і паніку.

Запитання 5

Ви навчаєтесь активно, якщо:

варіанти відповідей

самостійно плануєте час;

шукаєте додаткову інформацію;

застосовуєте набуті знання на практиці; 

очікуєте інструкцій вчителя. 

Запитання 6

Люди з добрим характером мають такі ознаки: 

варіанти відповідей

вони викликають довіру;

вони відповідальні;

вони справедливі;

вони працюють за матеріальну винагороду.

Запитання 7

Характер у перекладі з грецької означає:

варіанти відповідей

печатка або відбиток;

тавро;

божественнй дар.

Запитання 8

Позитивне ставлення до себе та до інших людей, до життєвих перспектив; уміння реально оцінювати свої здібності та можливості - це..

варіанти відповідей

мотивація успіху

тренування волі

навички самоконтролю

самоусвідомлення та самооцінка

Запитання 9

Назвіть складові духовного розвитку (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

самопізнання

самостійність

самовдосконалення

самопрезентація

самоконтроль

Запитання 10

Система норм і оцінок, правила поведінки людини в суспільстві - це...

варіанти відповідей

мораль

етика

естетика

етикет 

Запитання 11

Що НЕ є складовою творчого мислення?  

варіанти відповідей

витривалість

швидкість

гнучкість

оригінальність

Запитання 12

До потреб існування НЕ належить?

варіанти відповідей

одяг

житло

безпека

самореалізація

захищеність 

Запитання 13

Що з названого є ознаками зовнішньої та внутрішньої краси людини?

варіанти відповідей

охайність

жадібність

зневага

чиста шкіра

оптимізм

агресія

здатність допомогти та співчувати

Запитання 14

Важливе для людини, за допомогою чого вона оцінює і звіряє будь-що у своєму житті, визначає власні пріоритети має назву... 

варіанти відповідей

потреби

якості

цінності

можливості

Запитання 15

Намагання змусити прийняти рішення обманом чи під тиском, надаючи недостовірну інформацію - це...

варіанти відповідей

маніпуляція

акліматизація

екстремальна ситуація

ризик

Запитання 16

Якою буває самооцінка?

варіанти відповідей

Завищена, занижена, адекватна

Вища, нижча, нормальна

Висока, низька, адекватна 

Запитання 17

Процес вибору і визначення людиною власних цінностей, можливостей, потреб, способів і норм поведінки, а також критеріїв, за якими вона сама оцінює себе і свої досягнення це...

варіанти відповідей

самопізнання

самовизначення

самореалізація

Запитання 18

Алгоритм прийняття зважених рішень

варіанти відповідей

Діяти, подумати і обміркувати, зупинитися, прийняти рішення.

Зупинитися, прийняти рішення,подумати і обміркувати, діяти

Зупинитися, подумати і обміркувати, прийняти рішення, діяти 

Запитання 19

Якість життя людини залежить від

варіанти відповідей

загальнолюдських цінностей

матеріальних благ  

потреб людини 

Запитання 20

До вищих моральних цінностей відносяться:

варіанти відповідей

любов і дружба

самоповага і самоконтроль

чуйність і толерантність

оптимізм і миролюбність

всі відповіді вірні

Запитання 21

Який варіант професійного самовизначення можна вважати вдалим?

варіанти відповідей

Хочу Буду Можу

Хочу Треба Можу  

Хочу Треба Необхідно 

Запитання 22

Потреби людини, її інтереси та цінності з віком ..

варіанти відповідей

змінюються

не змінюються

Запитання 23

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали процеси самопізнання і формування особистості. Перший учень сказав, що пізнавати самого себе дуже складно, навіть якщо ти все знаєш про себе. Інший сказав, що підліткам самопізнання взагалі не потрібне, оскільки ще не завершена освіта. Хто з них правий?

варіанти відповідей

лише другий 

лише перший

обидва праві

обидва неправі

Запитання 24

На думку психологів, на формування характеру людини найбільше впливає:

варіанти відповідей

спадкові чинники

виховання

самовиховання

навчання

Запитання 25

Вкажіть, що повинен робити підліток для того, аби стати соціально зрілим:

варіанти відповідей

брати на себе відповідальність за свої вчинки;

не аналізувати свій внутрішній досвід і не змінювати своєї поведінки залежно від її аналізу;

активно вчитися розуміти інших людей, розбиратися в їхніх стосунках;

якнайкраще зорганізувати свою поведінку в соціальному середовищі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест