Соціальна складова здоров’я

Додано: 11 травня 2019
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 1517 разів
12 запитань
Запитання 1

Маніпулятивний рівень спілкування: 

варіанти відповідей

передбачає взаємоповагу, спрямованість на успішне виконання спільної роботи

дає можливість відкрити співрозмовнику свою особистість, себе справжнього

найкращій для ефективного виконання спільної справи

передбачає, що людина сприймає свого співрозмовника як засіб досягнення власних цілей

Запитання 2

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали чинники міцної родини. Перший учень сказав, що міцна сім’я — це запорука нашого успіху в навчанні, кар’єрі, творчості. Другий сказав, що для створення міцної родини важливою є лише любов. Хто з них правий?

варіанти відповідей

лише перший

обидва праві

лише другий

обидва неправі

Запитання 3

Поняття «гендер» визначає:

варіанти відповідей

біологічну стать людини

психологічний стан людини

соціальну стать людину

фізичну готовність до сімейного життя

Запитання 4

Які твердження щодо репродуктивного здоров’я молоді є правильними?  I. До чинників ризику для репродуктивного здоров’я молоді в Україні належить спосіб життя, який веде молодь. II. Стану репродуктивного здоров’я мають приділяти увагу тільки дорослі. III. Репродуктивне здоров’я людини визначається лише спадковістю. 

варіанти відповідей

лише I та III

лише I

лише I та II

I, II та III

Запитання 5

Гепатит — це загальна назва гострих та хронічних захворювань:

варіанти відповідей

нирок

легень

печінки

статевих органів

Запитання 6

Які твердження щодо впливу психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я є правильними?  I. Негативний вплив нікотину на репродуктивне здоров’я підлітків виявляється відразу. II. Одних знань про те, що алкоголь шкідливий і що його вживання небезпечне, замало, необхідно мати певні вольові якості, щоб це знання стало основою поведінки людини. III. Алкоголь порушує спадковий матеріал статевих клітин, що призводить до тяжких наслідків для нащадків. 

варіанти відповідей

лише I та III

лише II та III

лише I та II

I, II та III

Запитання 7

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) насамперед руйнує систему: 

варіанти відповідей

нервову

ендокринну

імунну

серцево-судинну

Запитання 8

Джерелом інфекції гепатитів B і C є:

варіанти відповідей

тварина, хвора на гепатит

деякі рослини

людина, хвора на гепатит

деякі гриби

Запитання 9

Економічна безпека передбачає: 

варіанти відповідей

можливість жити в тому суспільстві, що визнає основні права людини

забезпеченість доходом, достатнім для задоволення нагальних потреб

захист культурного різноманіття й суспільного розвитку від руйнівних тенденцій

свободу й захист людини від загроз насильства

Запитання 10

Які твердження щодо сфери національної безпеки є правильними? I. Національна безпека не пов’язана з інтересами окремої особистості.II. У сфері економічної безпеки важливою є боротьба з корупцією.III. Національна безпека забезпечує людині можливість вести притаманний їй спосіб життя, здійснювати саморозвиток, задовольняти життєві потреби.

варіанти відповідей

лише I та III

лише II та III

лише I та II

I, II та III

Запитання 11

Концепція сталого розвитку: 

варіанти відповідей

визначає норми використання природних ресурсів

визначає науково-технічний прогрес пріоритетним напрямком

спрямована на створення глобального інформаційного простору

враховує установлення балансу між задоволенням потреб сучасного людства та захистом інтересів майбутніх поколінь

Запитання 12

Два учні на уроках з основ здоров’я обговорювали екологічне мислення. Перший учень сказав, що екологічним станом країни має опікуватися виконавча влада. Другий сказав, що цього недостатньо. Хто з них правий?

варіанти відповідей

лише перший

обидва праві

лише другий

обидва неправі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест