Узагальнення знань з теми: "Сучасний комплекс проблем безпеки", І варіант

Додано: 13 травня 2019
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 4692 рази
15 запитань
Запитання 1

Будь-яке явище, здатне заподіяти шкоду життєво важливим інтересам людини, називається

варіанти відповідей

Ризик

Безпека

Небезпека

Запитання 2

Індивідуальний рівень безпеки життя залежить від

варіанти відповідей

Людини

Суспільства

Держави

Запитання 3

Обрати базові людські потреби

варіанти відповідей

Потреба в безпеці  

Потреба в захисті, порядку і стабільності

 Естетичні потреби 

Потреба у самореалізації

Запитання 4

Рівень суспільної безпеки знижують

варіанти відповідей

Збройні конфлікти

Високий рівень безробіття

Значний демографічний приріст населення

Економічна стабільність

Запитання 5

Їзда на велосипеді без шолома призводить до

варіанти відповідей

Травм   

Покращення фізичного стану

Активного розвитку

ДТП 

Запитання 6

Обрати заходи глобальної безпеки

варіанти відповідей

Формування громадської думки  

Національне законодавство

Погоджені дії держав

Міжнародні програми

Дії громадянського суспільства

Моральні норми

Запитання 7

Загроза від природи і життєдіяльності на рівні космосу

варіанти відповідей

Епідемії

Техногенні катастрофи

Порушення стійкості біосфери 

Глобальні катастрофи   

Запитання 8

Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України» об’єктами національної безпеки є:

варіанти відповідей

Громадяни  

Нація 

 Держава  

Суспільство

Запитання 9

Економічній безпеці України загрожують:

варіанти відповідей

Корупція   

Низька ефективність державного управління економікою

Політична нестабільність

Застарілі технології 

Запитання 10

Обрати новітні інформаційні технології, що зумовлюють формування інформаційного простора людства:

варіанти відповідей

Телебачення 

 Інтернет 

Друкована література та преса

Супутниковий зв'язок

Запитання 11

Масові порушення прав громадян в Україні та за її межами – це загроза національній безпеці у сфері

варіанти відповідей

Воєнній

Економічній 

Політичній

 Соціальній

Запитання 12

До загроз національної безпеки у соціальній сфері належать

варіанти відповідей

Неконтрольовані міграційні процеси в країні 

Неефективність державної політики щодо подолання бідності

Політизація силових структур держави

Зниження рівня боєздатності Збройних сил держави

Тенденції моральної та духовної деградації в суспільстві

Створення та функціонування незаконних збройних формувань

Запитання 13

Чи правильним є твердження "Ноосфера – сфера панування людського інтелекту"?

варіанти відповідей

Так

Ні

Поняття "ноосфера" не існує

Запитання 14

За чиїми розрахунками катастрофа різкого зменшення населення Землі настане через 2025 – 2050 років? 

варіанти відповідей

В. Вернадський 

М. Грушевський

Дж. Форрестер

  Т. Мальтус

Запитання 15

Обрати правильні твердження: «Біосфера….

варіанти відповідей

Це сукупність органічних і неорганічних структур, що забезпечує існування форм життя на Землі

Закрита система з неживими організмами

Здатна відновлюватися після несприятливих «збурень»

Біосфера розташована лише в літосфері

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест