9 клас. Виконання навчального проекту.

Додано: 1 травня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 257 разів
8 запитань
Запитання 1

Виберіть правильний порядок етапів розв’язування компетентнісної задачі:

1. Підготовка до захисту

2. Пошук інформації

3. Виконання завдань проекту

4. Постановка мети і завдання

5. Презентація проекту

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, 5

4, 2, 3, 1, 5

2, 4, 3, 1, 5

5, 4, 2, 3, 1

Запитання 2

Яку програму ви будетe використовувати для підготовки публікації?

варіанти відповідей

Графічний редактор

Текстовий редактор

Табличний процесор

Видавнича система

Запитання 3

Яке з наведених означень пpоекту є правильним?

варіанти відповідей

Проект - сукупність взаємопов’язаних заходів або завдань, спрямованих на створення певного продукту або послуги для споживачів

Проект - сукупність заздалегідь запланованих дій для досягнення будь-якої мети


Проект - унікальна діяльність, що має початок і кінець у часі, спрямована на досягнення заздалегідь визначеного результату, створення певного унікального продукту або послуги за певних обмежень у ресурсах і часі

Проект - процес створення реально можливих об’єктів майбутнього або процес створення реально можливих варіантів об’єктів майбутнього

Запитання 4

Що таке навчальний проект?

варіанти відповідей

Продукт навчальної діяльності

Презентація результатів роботи

Навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність, що має на меті розв’язання певної проблеми

Самостійна робота за комп’ютером

Запитання 5

Як називають послідовність слайдів, що містять мультимедійні об’єкти?

варіанти відповідей

Анімація

Макет

Дизайн слайдів

Презентація

Запитання 6

Який додаток використовують для розробки презентації?

варіанти відповідей

Exсel

PowerPoint

Word

Scribus

Запитання 7

Які характеристики має навчальний проект?

варіанти відповідей

Унікальність продукту, послуги, результату

Послідовність розробки

Обмеженість у часі

Доступність

Запитання 8

Макет слайда визначає, як будуть розміщуватися на слайді різні об’єкти. Які?

варіанти відповідей

Поробки

Заголовок

Текст

Об’єкт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест