Узагальнення знань з теми "Біорізноманіття. Надорганізмові біологічні системи"

Додано: 24 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
20 запитань
Запитання 1

Найменша одиниця класифікації

варіанти відповідей

тип

вид

рід

 родина

Запитання 2

Наука про різноманітність живих організмів:

варіанти відповідей

біологія

систематика

анатомія

екологія

Запитання 3

Укажіть  правильну послідовність систематичних таксонів  класифікації рослин від найбільшого до найменшого

варіанти відповідей

царство — відділ — клас — порядок — родина — рід — вид

царство — відділ — ряд — клас — родина — рід — вид

вид — рід — родина — порядок — клас — відділ — царство

вид — родина — клас — тип — відділ — царство

Запитання 4

Оберіть усі царства, організми яких мають ядро:

варіанти відповідей

Гриби

Віруси

Тварини

Рослини

Археї

Запитання 5

Наукову систематику живих організмів вперше запропонував:

варіанти відповідей

Ламарк

Дарвін

Лінней

Антон ван Левенгук

Запитання 6

Неклітинні форми життя, що є автономними генетичними системами, нездатними до існування поза організмом хазяїна ...

варіанти відповідей

бактерії

гриби

водорості

віруси

Запитання 7

Клітинна оболонка рослин складається

варіанти відповідей

з хітину

з целюлози

з муреїну

з глікокаліксу

Запитання 8

Вкажіть, яким організмам притаманне гетеротрофне живлення

варіанти відповідей

рослини

тварини

гриби

ціанобактерії

Запитання 9

Назвіть систематичну категорію, що не застосовується в систематиці рослин

варіанти відповідей

відділ

тип

клас

царство

Запитання 10

Біорізноманіття - це

варіанти відповідей

сукупність рослин

сукупність тварин

сукупність всіх живих організмім

Запитання 11

Відділ - це категорія систематики для:

варіанти відповідей

рослин

тварин

вірусів

бактерій

Запитання 12

Видова назва складається з:

варіанти відповідей

3 слів

1 слова

2 слів

4 слів

Запитання 13

Систематична категорія, що об'єднує декілька царств

варіанти відповідей

домен

неклітинні

еукаріоти

прокаріоти

Запитання 14

Продуцентом є

варіанти відповідей

опеньок

папороть

коза

кріль

Запитання 15

Екосистеми, які створює, контролює та підтримує людина:варіанти відповідей

сукцесія

біоценоз

тундра

агроценоз

Запитання 16

До абіотичних належать такі чинники:

варіанти відповідей

солоність води

сонячне світло

хижак в екосистемі

бактерії в грунті

Запитання 17

Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від продуцента до редуцента:

1 Шуліка звичайний

2 Бактерії гниття

3 Горобець

4 Горобина

варіанти відповідей

1234

4312

3214

4132

Запитання 18

Ворона, яка побудувала гніздо на дереві, це приклад:

варіанти відповідей

 Коменсалізму.

Паразитизму.

Мутуалізму.

Хижацтва

Запитання 19

Колообіг речовин має:

варіанти відповідей

циклічний характер

динамічний характер

ациклічний характер

ритмічний характер

Запитання 20

Назвіть глобальні екологічні проблеми

варіанти відповідей

кислотні опади

збільшення біорізноманіття

руйнування озонового шару

потепління клімату

всі відповіді правильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест