Абсолютні, відносні й мішані посилання.Призначення й використання функцій табличного процесора

Додано: 28 квітня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 62 рази
35 запитань
Запитання 1

У формулах можна використовувати різні види посилань на клітинки. Укажіть на приклади відносних посилань...

варіанти відповідей

D69

$G@34

F45

@N@56

Запитання 2

У формулах можна використовувати різні види посилань на клітинки: посилання, яке модифікується під час копіювання формули називається

варіанти відповідей

відносним посиланням

абсолютним посиланням

мішаним посиланням

Запитання 3

Посилання - це ...

варіанти відповідей

адреси та діапазон комірок, використані у формулах

адреси та діапазон комірок, використані у тексті

адреси та діапазон комірок, використані у таблиці

адреси та діапазон комірок, використані у зображеннях

Запитання 4

Які є види посилань?

варіанти відповідей

логічні

відносні

абсолютні

мішані

Запитання 5

Функції поділяються на...

варіанти відповідей

математичні

статистичні

логічні

фінансові

Запитання 6

Логічні функції - це вираз, який набуває...

варіанти відповідей

істинного значення

хибного значення

значення формули

значення тексту

Запитання 7

Складеним логічним виразом називають вираз, у якому...

варіанти відповідей

кілька складних логічних виразів пов'язані логічними операціями

кілька логічних виразів пов'язані простими операціями

кілька простих логічних виразів пов'язані логічними операціями

кілька логічних виразів пов'язані складеними операціями

Запитання 8

В4$ - це посилання на комірку електронної таблиці ..

варіанти відповідей

Відносне

Мішане

Абсолютне

Помилка

Запитання 9

Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули називають


варіанти відповідей

відносним

абсолютним

мішаним

Запитання 10

При переміщенні або копіюванні в електронній таблиці відносні посилання:

варіанти відповідей

перетворюються незалежно від нового положення формули;

перетворюються в залежності від довжини формули;

не змінюються;

перетворюються в залежності від нового положення формули.

Запитання 11

Додайте до формули =С3/С8*100 символ $ так, щоб при копіюванні формули посилання на комірку С8 було абсолютним:

варіанти відповідей

=С3/$С8*100

=С3/$С$8*100

=$С3/$С8*100

Запитання 12

Що позначає знак $, який записаний поряд з коміркою?

варіанти відповідей

грошовий формат комірки

фінансовий формат комірки

відносну адресу комірки

абсолютну адресу комірки

Запитання 13

Оберіть всі правильні адреси комірок:

варіанти відповідей

Г1

Ы3

G14

3X

В4

G15

Запитання 14

Вкажіть функції, які належать до категорії статистичних функцій:

варіанти відповідей

AVERAGE

MIN

МАX

ABS

SUM

Запитання 15

Маркер автозаповнення, розташований..

варіанти відповідей

Правому нижньому куті активної комірки чи діапазону комірок

Лівому нижньому куті активної комірки або діапазону комірок

Правому верхньому куті активної комірки чи діапазону комірок

Лівому верхньому куті активної комірки чи діапазону комірок

Запитання 16

В$4 - це посилання на комірку електронної таблиці ..

варіанти відповідей

Відносне

Мішане

Помилка

Абсолютне

Запитання 17

$В$8 - це посилання на комірку електронної таблиці ..

варіанти відповідей

Абсолютне

Відносне

Мішане

Помилка

Запитання 18

1. Введення формули у комірку електронної таблиці Excel починається із символу

варіанти відповідей

  1) _ ("підкреслення")

 2) = ("дорівнює")   

 3) / ("коса риска")

4) : ("двокрапка")

Запитання 19

2. Документи (файли) Excel називаються

варіанти відповідей

1) книгами

2) електронними таблицями

 3) листками

4) комірками

Запитання 20

3. Стандартне розширення імен файлів, створених Excel

варіанти відповідей

  1) .xlc

 2) .txt

 3) .xls

  4) .doc

Запитання 21

6. При якій адресації змінюються адреси комірок у формулах при їх копіюванні?

варіанти відповідей

1) відносній

2) абсолютній

3) абсолютній і відносній

4) відносній, змішаній та абсолютній

Запитання 22

7. Для позначення абсолютної адреси комірки електронних таблиць у формулах використовується символ:

варіанти відповідей

 1) #

 2) @

 3) *

 4) $

Запитання 23

Числа в електронній таблиці автоматично вирівнюються

варіанти відповідей

за правою межею клітинки

по центру

за лівою межею клітинки

Запитання 24

Внесення змін до вмісту клітинок таблиці та її структури – …

варіанти відповідей

 видалення

форматування

редагування

збереження

Запитання 25

Позначте, що може міститися у формулах:

варіанти відповідей

дужки

знак "="

букви

одиниці вимірювання

числа

знаки арифметичних дій

Запитання 26

Виберіть серед наведених посилань відносне посилання на комірки

варіанти відповідей

C3

$В4

$A$1

Запитання 27

У формулах можна використовувати різні види посилань на клітинки:

Укажіть на приклади абсолютних посилань...

варіанти відповідей

F45

$G$34

D69

@N@56

$R34

Y$87

$M$23

@N56

Запитання 28

Що означає запис адреси клітинки D5?

варіанти відповідей

номер стовпця D

номер рядка 5

номер стовпця 5

номер рядка D

Запитання 29

Що означає таке посилання на клітинку?

варіанти відповідей

при копіюванні посилання не змінюється

вміст клтинки A1 заблокований

помилка у формулі

для посилання встановлено грошовий формат

Запитання 30

Які є типи посилань?

варіанти відповідей

Мішане, нульове, відносне

Відносне, абсолютне, мішане, нульове

Відносне, абсолютне

Відносне, абсолютне, мішане

Запитання 31

Оберіть відносні посилання

варіанти відповідей

 K7 ; G15

$K7 ; G$15

K$7 ; $G15

$K$7 ; $G$15

Запитання 32

На що вказує дане відображення клітинки?

варіанти відповідей

текст закодовано

число не вміщається в клітинку

помилка у введеній формулі

неправильний тип даних

Запитання 33

Оберіть варіанти правильно записаних формул в Excel?

варіанти відповідей

m*g

=2*5+1

=(A2+C1)/2

B2+C1/3

Запитання 34

Що означає повідомлення про помилку #ДЕЛ/0!

варіанти відповідей

неправильна адреса клітинки

у формул для математичних обчислень міститься адреса клітинки, вмістом якої є текст

спроба поділити на нуль

у формулі використовується адреса клітинки, яка була видалена

Запитання 35

Якщо в електронній таблиці використані формули, то вони відображаються

варіанти відповідей

в активній комірці

в панелі інструментів

в рядку формул, якщо комірка відповідна активна

в рядку заголовка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест