Адаптації - результат еволюційного процесу. Конвергенція, дивергенція, паралелізм.

Тест виконано: 2 рази
14 запитань
Запитання 1

2. Органи, які мають спільне походження, загальний план будови, але виконують різні функції, називають:

варіанти відповідей

рудиментами;

аналогічними;

атавізмами;

гомологічними.

Запитання 2

3. Органи, різні за походженням, які виконують подібні функції, називають:

варіанти відповідей

аналогічними;

гомологічними;

рудиментами;

атавізмами.

Запитання 3

4. Явище розходження ознак у нащадків, що є наслідком пристосувань особин предкового виду до різних умов довкілля, називають:

варіанти відповідей

дивергенцією;

мімікрією;

конвергенцією;

онтогенезом.

Запитання 4

5. Позначте причину виникнення конвергенції:

варіанти відповідей

подібність умов існування організмів;

вільне схрещування особин;

різні умови існування організмів;

різне походження організмів.

Запитання 5

6. Гусениці деяких метеликів за формою тіла та забарвлення нагадують сучок, а жуки-вусачі на корі дерева схожі на лишайники. Це пристосування має назву:

варіанти відповідей

маскування;

захисне забарвлення;

застережливе забарвлення;

індивідуальне забарвлення.

Запитання 6

7. Передні кінцівки (нога, крило, рука) різних наземних і водних (ласти) хребетних тварин відносять до:

варіанти відповідей

аналогічних органів;

атавізмів;

гомологічних органів;

рудиментів.

Запитання 7

8. Колючки глоду, барбарису, кактуса - це:

варіанти відповідей

атавізми;

рудименти;

гомологічні органи;

аналогічні органи.

Запитання 8

9. Укажіть назву органів у різних тварин, які відповідають один одному за будовою та походженням:

варіанти відповідей

гомологічні;

антогоністичні;

аналогічні;

дивергентні.

Запитання 9

10. Позначте аналогічні органи:

варіанти відповідей

вуса гороху - колючка кактуса;

вуса суниці - кореневище пирію;

цибулина тюльпану - цибулина лілії;

бульба картоплі - коренебульба жоржини.

Запитання 10

11. Шляхом дивергенції не могли виникнути ...

варіанти відповідей

різні види птахів;

різні види дводольних;

гомологічні органи;

анологічні органи.

Запитання 11

12. Конвергенція - це:

варіанти відповідей

розвиток подібних ознак у близькоспоріднених груп;

збіжність ознак у неспоріднених груп організмів;

утворення ізольованої групи всередині поауляції;

збіжність ознак у споріднених груп організмів.

Запитання 12

13. Зябра рака й риби виконують однакову функцію, тому що належать до:

варіанти відповідей

дивергентних органів;

гомологічних органів;

конвергентних органів;

аналогічних органів.

Запитання 13

14. Подібність у зовнішній будові дельфіна (звіра) й акули (риби) зумовлена:

варіанти відповідей

мімікрією;

конвергенцією;

дивергенцією;

конкуренцією.

Запитання 14

15. Паралелізм - це процес

варіанти відповідей

розвитку подібних ознак у близькоспоріднених груп;

розвитку в одному напрямі двох або кількох груп організмів, які мають спільне походження;

розвитку в одному напрямі двох або кількох груп організмів, які не мають спільного походження;

розвитку в різних напрямах груп організмів, пов'язаних спільним походженням.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест