Адаптація

Додано: 25 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
Копія з тесту: Адаптація
16 запитань
Запитання 1

Які біологічні функції виконує адаптація?

варіанти відповідей

забезпечення гомеостазу

збереження динамічної рівноваги біосистем

адаптація до сонячної радіації

адаптація до перепадів температури

Запитання 2

Еволюційні зміни організмів, що удосконалюють існуючі пристосування даного виду до вже освоєних ним умов існування - це....

варіанти відповідей

постадаптація

преадаптація

адаптація

адаптаціогенез

Запитання 3

Що таке адаптація?

варіанти відповідей

здатність організмів пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього середовища

здатність організмів пристосовуватися до мінливих умов освітлення

здатність організмів пристосовуватися до мінливих умов температури

здатність організмів пристосовуватися до мінливих умов кількості води

Запитання 4

Які властивості адаптацій є найзагальнішими?

варіанти відповідей

індивідуальність

відносна доцільність

непостійність

адаптивність

Запитання 5

Здатність організмів виду до існування в певному діапазоні значень екологічного чинника - це

варіанти відповідей

екологічна пластичність виду

стратегія еволюційних адаптацій

стратегія акліматизації

стратегія негайної адаптації

Запитання 6

Що таке коеволюція, або спряжена еволюція

варіанти відповідей

еволюційна взаємодія організмів різних видів, які не обмінюються генетичною інформацією, але об'єднані тісними екологічними зв'язками

взаємопристосування різних видів у процесі спряженої еволюції до нових умов існування

це природні процеси й тіла, з якими організми різних видів під час свого життя перебувають у прямих або непрямих взаємовідносинах

Запитання 7

Природні процеси й тіла, з якими організми різних видів під час свого життя перебувають у прямих взаємовідносинах - це ...

варіанти відповідей

середовище існування

коеволюція

коадаптація

екологічна ніша

Запитання 8

Які організми відносяться до гідробіонтів?

варіанти відповідей

планктон

бентос

кріофіли

гігрофіли

Запитання 9

Що є основним ресурсом наземно-повітряного середовища існування?

варіанти відповідей

повітря

вода

ґрунт

інший організм

Запитання 10

Хто не відноситься до геобіонтів?

варіанти відповідей

мікробіонти

фітобіонти

анаероби

аероби

Запитання 11

Форма симбіозу, за якої один із симбіонтів отримує користь від сумісного існування, не завдаючи шкоди іншому - це...

варіанти відповідей

коменсалізм

паразитизм

мутуалізм

симбіоз

Запитання 12

Морфологічні адаптації:

варіанти відповідей

обтічна форма тіла

сезонні перельоти в місця зимівлі (восени)


здатність впадати в анабіоз


широкий рот (ловля літаючих комах

Запитання 13

Виберіть адаптації характерні для деревних тварин:

варіанти відповідей

 

Мають чіпкі або довгі кінцівки 

Добре розвинений слух

Обтічна форма тіла

Сильні кігті

Запитання 14

Поведінкова терморегуляція - це...

варіанти відповідей

транспірація у рослин

м'язове тремтіння

скупчення пінгвінів у люті морози 

розширення або звуження судин шкіри

Запитання 15

З переліку оберіть одну з форм паразитизму:

варіанти відповідей

ендопаразитизм

коменсалізм

мутуалізм

конформізм

Запитання 16

Оберіть приклади сезонних адаптацій 

варіанти відповідей

зимова сплячка

час активної діяльності і відпочинку

перельоти птахів

цикл сон-неспання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест