Клітина еукаріотів (тест до ЗНО)

Буде корисним для підготовки до ЗНО та узагальнення теми "Клітина".

Додано: 16 травня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 567 разів
91 запитання
Запитання 1

Назвіть складові яйцеклітини.

варіанти відповідей

Шийка

Ядро

Цитоплазма

Оболонки

Запитання 2

"Оmnis cellula e cellula" відомий вислів

варіанти відповідей

Левенгука

Швана

ВІрхова

Шлейдена

Запитання 3

Клітини рослин відрізняються від клітин тварин наявністю

варіанти відповідей

ядра

пластидів

цитоплазми

лізосомів

Запитання 4

Оберіть тверження, що характеризують вакуолю

варіанти відповідей

Порожнини, заповнені клітинним соком

Здійснює фотосинтез

Підтримуює тиск всередині клітини, сприяючи збереженню її сталої форм

По мірі старіння клітини збільшуються, зливаються і утворюють одну велику, що займає 70-90% об’єму і центральне положення в клітині.

Накопичуює запасні поживні речовини, наприклад крохмаль

Забезпечуює клітину енергією

Запитання 5

Знайди помилку!

Які частини клітини позначені невірно

варіанти відповідей

вакуоля

мембрана

клітинна стінка

хлоропласти

ядро

цитоплазма

Запитання 6

Про що йдеться?

"... - це органели, які забезпечують утворення енергії, необхідної для життєдіяльності клітини"

варіанти відповідей

комплекс Гольджі

хлоропласти

хромопласти

вакуолі

мітохондрії

ядро

Запитання 7

Оберіть організми, клітини яких не мають вакуолей заповнених клітинним соком

варіанти відповідей
Запитання 8

Виберіть бактерію, що здійснює хемосинтез:

варіанти відповідей

стафілокок

спіруліна

нітрифікуюча бактерія

гонокок

Запитання 9

Клітинну теорію сформулювали вчені:

варіанти відповідей

Роберт Гук та Антоні ван Левенгук

Джеймс Уотсон та Френсіс Крік

Теодор Шванн і Маттіас Шлейден

Альфред Уоллес і Чарльз Дарвін

Запитання 10

Клітинна органела, що бере безпосередню участь в утворенні оболонки ядра:

варіанти відповідей

лізосома

центріолі

ендоплазматична сітка

комплекс Гольджі

Запитання 11

Автономія мітохондрій полягає у тому, що вони:

варіанти відповідей

двомембранні

мають власну кільцеву молекулу ДНК

більші, ніж інші органели

мають власний апарат із рибосом і інших видів РНК

Запитання 12

Цитотехнології - це сукупність методів конструювання нових:

варіанти відповідей

клітин

молекул

екосистем

біоценозів

Запитання 13

Нове покоління за нестатевого розмноження утворюється з

варіанти відповідей

гамет

гаплоїдних клітин

соматичних клітин

Запитання 14

Процес утворення статевих клітин - це:

варіанти відповідей

гаметогенез

овогенез

сперматогенез

розмноження

Запитання 15

Процес запліднення закінчується утворенням клітини, яка називається:

варіанти відповідей

Гамета.

Яйцеклітина.

Зигота.

Сперматозоїд.

Запитання 16

Наука, що вивчає клітини та їхню будову:

варіанти відповідей

мікологія

гістологія

цитологія

екологія

Запитання 17

До немембранних органел відносять:

варіанти відповідей

рибосоми, мітохондрії, пластиди

ядро, рибосоми, цитоскелет

рибосоми, цитоскелет, клітинний центр

лізосоми, включення, цитоскелет

Запитання 18

Функція мітохондрій:

варіанти відповідей

фотосинтез

фагоцитоз

синтез білків

синтез АТФ

Запитання 19

Які з наведених органел містять власну ДНК?

варіанти відповідей

мітохондрії

лізосоми

хлоропласти

вакуолі

Запитання 20

Глікокалікс присутній у клітинах:

варіанти відповідей

бактерій

грибів

рослин

тварин

Запитання 21

Ліпіди синтезуються у:

варіанти відповідей

гладенькій ЕПС

комплексі Гольджі

вакуолі

гранулярній ЕПС

Запитання 22

Ферменти лізосом синтезуються на мембранах:

варіанти відповідей

гладкої ЕПС

мітохондрій

зернистої ЕПС

комплексу Гольджі

Запитання 23

До непостійних структур клітини можна віднести:

варіанти відповідей

цитоплазму

лізосоми

рибосоми

цитоскелет

Запитання 24

До одномембранних органел відносять:

варіанти відповідей

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі

мітохондрії, ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, рибосоми

пластиди, апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми

Запитання 25

До складу цитоплазми входять:

варіанти відповідей

цитозоль, рибосоми, клітинний центр, рибосоми

цитоскелет, мікротрубочки, органели, лізосоми

цитозоль, цитоскелет, органели і включення

пероксисоми, цитоскелет, цитозоль, включення

Запитання 26

Оберіть типи транспорту речовин через мембрану:

варіанти відповідей

дифузія

активний транспорт

полегшена дифузія

цитоз

Запитання 27

Основною функцією хлоропластів є:

варіанти відповідей

здійснення фотосинтезу

синтез АТФ

здійснення дихання

синтез білків

Запитання 28

Яку функцію виконують лізосоми?

варіанти відповідей

травлення харчових часток, руйнування клітинних структур після закінчення терміну їх функціонування

модифікація білків, упакування декретованих продуктів у гранули

травлення їжі, накопичення продуктів життєдіяльності

метоболізм деяких полісахаридів

Запитання 29

Основною функцією ядра є:

варіанти відповідей

збереження та передача білків

передача спадкової інформації

збереження спадкової інформації

збереження, кодування та передача спадкової інформації

Запитання 30

Метод, який дозволяє досліджувати ультраструктуру клітин - найдрібніші деталі їхньої будови:

варіанти відповідей

центрифугування

метод мічених атомів

електронна мікроскопія

світлова мікроскопія

Запитання 31

Клітинну стінку мають клітини:

варіанти відповідей

рослин

грибів

тварин

бактерій

Запитання 32

Лейкопласти - це:

варіанти відповідей

безбарвні пластиди

жовтогарячі пластиди

зелені пластиди

червоні пластиди

Запитання 33

Вирости внутрішньої мембрани мітохондрій — це: 

варіанти відповідей

кристи

ламели 

тилакоїди 

грани

Запитання 34

Установіть правильну послідовність подій з історії цитології:

1. Спостереження Р. Гуком клітин корка під мікроскопом.

2. Висунення Р. Вірховим положення: "Усяка клітина - від клітини".

3. Створення Т. Шванном клітинної теорії.

4. Відкриття ядра в клітинах рослин Р. Броуном.

варіанти відповідей

1, 4, 3, 2

1, 3, 4, 2

1, 4, 2, 3

1, 2, 4, 3

Запитання 35

Назвіть ключові ознаки старіння клітин:

варіанти відповідей

геномна стабільність

білковий гомеостаз

теломерні скорочення

збільшення кількості міжклітинних контактів

накопичення пошкоджень у клітинах

накопичування відходів життєдіяльності

Запитання 36

Назвіть генетично запрограмовану загибель клітини

варіанти відповідей

некроз

цитоліз

апоптоз

цитокінез

Запитання 37

Як називається загибель клітин під дією шкідливих чинників

варіанти відповідей

апоптоз

некроз

гліколіз

деплазмоліз

Запитання 38

Що відбувається з клітинами за нестачі поживних речовин для її життєдіяльності

варіанти відповідей

швидкий поділ

перехід у фазу спокою

запрограмована загибель

реплікація ДНК

Запитання 39

Виберіть приклади ознак старіння шкіри:

варіанти відповідей

втрачають здатність до репродукції

змінюється щільність гіалоплазми

знижується швидкість реплікації ДНК

збільшується інтенсивність транспортування речовин

Запитання 40

Чому деякі клітини не здатні до поділу?

варіанти відповідей

тому що, клітинний цикл збігається з тривалістю їхнього життя

тому що, в результаті великої кількості поділів на кінцях хромосом скорочуються теломери

тому що, в результаті спеціалізації вони втратили ядро

це є результатом накопичення 3-10 незалежних мутацій

Запитання 41

Імовірною причиною старіння є:

варіанти відповідей

вкорочення кінцевих ділянок хромосом у клітинах організму

генетична запрограмованість

приєднання метильних груп до нітрогенових основ ДНК

всі відповіді правильні

Запитання 42

Функція апоптозу:

варіанти відповідей

знищення дефектних ( пошкоджених,інфікованих) клітин

незапрограмована загибель

заміна старих клітин на нові

заміна одних структур організму на інші

Запитання 43

Механізми апоптоза:

варіанти відповідей

зміна контакту з іншими клітинами

різка зміна обміну речовин

пошкодження внутрішньоклітинних мембран

розриви у одноланцюговій ДНК

Запитання 44

Для некрозу характерно:

варіанти відповідей

лізис ядра

клітинна мембрана порушена

лізис клітини

відсутня запальна реакція

Запитання 45

Загибель клітин відбувається шляхами:

варіанти відповідей

мітозу

некрозу

мейозу

апоптозу

Запитання 46

Назвіть вірні твердження, які стосуються апоптозу

варіанти відповідей

є запрограмованою загибеллю клітини

є спонтанною загибеллю клітини

однією з основних функцій є знищення дефектних (пошкоджених, інфікованих) клітин

бере участь у заміщенні одних структур організму іншими в процесі онтогенезу

призводить до лізису клітини

призводить до утворення апоптичних кілець

активуються спецальні гени-"кілери", які запускають програму самоліквідації клітини

Запитання 47

Некроз...

варіанти відповідей

активується спеціальними сигналами (фізіологічними або патологічними), поширюється на поодинокі клітини й призводить до їх фрагментації

активується дією пошкоджувального чинника, поширюється на групи клітин й призводить до їх лізису

Запитання 48

Апоптоз...

варіанти відповідей

активується спеціальними сигналами (фізіологічними або патологічними), поширюється на поодинокі клітини й призводить до їх фрагментації

активується дією пошкоджувального чинника, поширюється на групи клітин й призводить до їх лізису

активується теломерними послідовностями,поширюється на окремі клітини й призводить до їх загибелі

Запитання 49

Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю

варіанти відповідей

Рибосом

Лізосом

Центросом

Пероксисом

Запитання 50

Якщо хліб залишити надовго в закритому поліетиленовому пакеті, на ньому виростає гриб. Вкажіть як він виглядає

варіанти відповідей
Запитання 51

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має

варіанти відповідей

Вакуолі з клітинним соком

Комплекс Гольджі

Ендоплазматичну сітку

Мітохондрії

Запитання 52

Твердження "кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження материнської клітини шляхом поділу" є одним із положень

варіанти відповідей

Клітинної теорії

Біогенетичного закону

Закону необоротності еволюції

Еволюційної теорії Дарвіна

Запитання 53

Грибна клітина подібна до клітин тварин тим, що

варіанти відповідей

в цитоплазмі містить хлорофіл

запасний вуглевод - крохмаль

клітинна оболонка містить целюлозу

запасний вуглевод - глікоген

Запитання 54

Органелою руху є

варіанти відповідей

джгутик

мітохондрія

хлоропласт

лізосома

Запитання 55

 Органели, що виконують функцію травної системи клітини, – це:

варіанти відповідей

рибосоми;

мітохондрії;

лізосоми.

пероксисоми

Запитання 56

 Органели, які є “енергетичними станціями” клітини, – це:

варіанти відповідей

мітохондрії;

рибосоми;

комплекс Ґольджі.

лізосоми

Запитання 57

Здатність клітин реагувати на дію зовнішніх і внутрішніх подразників зміною обміну речовин і функціональної активності називають:

варіанти відповідей

саморегуляцією;

гомеостазом;

подразливістю.

регенерація

Запитання 58

Короткі відростки нейрона називаються:

варіанти відповідей

аксонами;

дендритами;

нейрофібрилами. 

нейроглія

Запитання 59

Вони є лише в рослинних клітинах, можуть переходити з одного типу в інший:


варіанти відповідей

вакуолі

пластиди

лізосоми

мітохондрії

комплекс Гольджі

Запитання 60

На внутрішній мембрані цієї органели знаходяться

варіанти відповідей

АТФ-синтетази

Реакційні центри

Фотосистеми

Ацетил-КоА

Запитання 61

Оберіть обов’язкову структуру рослинних, тваринних та грибних клітин, яка відмежована оболонкою від цитоплазми і в якій збері­гається спадкова інформація про клітину та весь організм:


варіанти відповідей

хлоропласт

мітохондрія

ядро

рибосома

Запитання 62

Виберіть правильну послідовність цифр в ряду розташованих органел: ядро, мітохондрія, цитоплазма, клітинний центр, ендоплазматична сітка,рибосоми.

варіанти відповідей

2-6-4-7-3-8

1-9-4-3-8-7

1-6-5-9-3-7

2-9-5-3-8-4

Запитання 63

Інфузорію-туфельку та евглену зелену досліджує наука:

варіанти відповідей

мікробіологія

вірусологія

мікологія

протозоологія

Запитання 64

Амеба протей рухається за допомогою:

варіанти відповідей

війок

джгутиків

слизу

псевдоподій

Запитання 65

Одним із напрямів дослідження у сучасній біології є перепрограмування клітин. Яка мета таких досліджень:

варіанти відповідей

1. Створити клітини із новими властивостями, які не характерні для живих клітин.

2. Надати клітинам одного виду організмів властивості клітин іншого виду організмів.

3. Надати клітинам одного виду тканин організму властивості клітин іншого виду тканин організму.

4. Повернення клітин до стану, коли вони ще можуть ділитися і отримання при їх розмноженні великої кількості клітин певного виду, які з часом втрачають здатність до поділу (повернення у стан стовбурових клітин).

Запитання 66

Крім клітинних культур, сьогодні практикують вирощування органоїдів - багатоклітинних утворень, які моделюють частини органів організму і утворені із кількох типів клітин. Яке значення мають такі структури для практичного застосування:

варіанти відповідей

1. Їх можна використовувати в їжу, якщо мова іде про такі структури тварин або рослин.

2. Їх можна використати для демонстрації певних процесів у організмі з навчальною метою.

3. Їх використовують як моделі для дослідження взаємозв'язків між структурами організму в окремих органах.

4. Цей напрям дослідження є зовсім новим, тому його кінцева мета ще не зовсім зрозуміла.

Запитання 67

При онкологічних захворюваннях основною проблемою є те, що клітини імунної системи не розпізнають ракові клітини, як патологічні, а тому не знищують їх. Щоб "навчити" відповідні групи лейкоцитів які саме клітини необхідно знищувати, їх модифікують за межами організму, а потім вводять в організм людини. Що, на вашу думку, змінюють у цих клітинах, які повинні знищувати пухлини:

варіанти відповідей

1. Цитоплазму.

2. Ядро.

3. Мембранні рецептори.

4. Мітохондрії.

Запитання 68

Для вивчення впливу певних видів ліків на клітині крові використовують технологію при якій клітини крові людини поміщають у відповідні поживні середовища, що забезпечує їх нормальну життєдіяльність, а потім, додаючи певні препарати, відстежують зміни в клітинах чи їх відсутність. Ця технологія отримала назву:

варіанти відповідей

1. Генне інженерія.

2. Метод клітинних культур.

3. Клонування.

4. Клітинна інженерія.

Запитання 69

Сукупність клітин чи організмів, які виникають від спільного предка нестатевим шляхом

варіанти відповідей

клон

штам

порода

гібрид

Запитання 70

Встановіть відповідність між організмом (цифри) та способом його розмноження (літери): 1 – інфузорія-туфелька2 – малярійний плазмодій 3 – дріжджі 4 – дафнія А – нестатеве, множинним поділом; Б – нестатеве, поділом клітини навпіл; В – партеногенетично; Г – вегетативне, брунькуванням

варіанти відповідей

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-А ;2-В; 3-Г; 4-Б

1-Г ;2-А; 3-В; 4-Б

Запитання 71

Дайте оцінку наступним твердженням: 1) у результаті статевого розмноження відбувається об’єднання генетичної інформації двох особин одного виду; 2) у результаті статевого розмноження відбувається об’єднання генетичної інформації двох особин різних видів.

варіанти відповідей

обидва твердження правильні

обидва твердження неправильні;

правильне лише перше твердження

правильне лише друге твердження

Запитання 72

Встановіть послідовність дробіння яйцеклітини ссавця: А – гаструла; Б – бластула; В – стадія двох бластомерів; Г – стадія чотирьох бластомерів; Д – морула.

варіанти відповідей

А-Г-Д-Б-В

В-Г-Д-Б-А

Г-Д-Б-А-В

А-Б-Д-В-Г

Запитання 73

Який вид статевого розмноження характерний для інфузорій?


варіанти відповідей

Андрогенез

Спороутворення

Кон’югація.

Копуляція.

Поділ.

Запитання 74

Для яких організмів характерне розмноження спорами?


варіанти відповідей

Ссавці

Комахи

Водорості

Риби

Інфузорії.

Папороті

Мохи

Запитання 75

При якому виді розмноження в одноклітинних організмів з однієї материнської клітини утворюється дві однакові дочірні?


варіанти відповідей

Брунькування.

Множинний поділ.

Вегетативне розмноження.

Поділ.

Поліембріонія

Запитання 76

До клітинних включень не належать:

варіанти відповідей

крохмальні зерна

жирові краплі

рибосоми

білкові гранули

Запитання 77

Завдяки взаємоперетворенням гіалоплазми з екто - в ендоплазму переміщуються клітини:

варіанти відповідей

шкірки цибулі

лейкоцити

інфузорії

сперматозоїди

Запитання 78

Шляхом поділу навпіл здатні розмножуватися:

варіанти відповідей

рибосоми

лізосоми

вакуолі

мітохондрії

Запитання 79

Укажіть процес, який відбувається під час перетворення хлоропластві на хромопласти:

варіанти відповідей

позеленіння верхівки моркви на сонці

достигання плодів черешні

запасання крохмалю в бульбах картоплі

побіління плодів суниці перед дозріванням

Запитання 80

Знайдіть функцію,яку не виконує комплекс Гольджі:

варіанти відповідей

утворює акросому сперматозоїда

Утворює лізосоми та пероксисоми

синтезує та накопичує білки організму

сортує, запаковує, транспортує речовини

Запитання 81

Безбарвний водний розчин органічних та неорганічних речовин цитоплазми називають:

варіанти відповідей

цитоскелетом

протопластом

вакуолею

цитозолем

Запитання 82

Укажіть одномембранну органелу клітини, яка забезпечує тургор і містить клітинний сік:

варіанти відповідей

лізосома

рибосома

вакуоля

хлоропласт

Запитання 83

Клітинна технологія (вирощування гібридів, отримання білків - інтерферонів, інсуліну)

варіанти відповідей

цитотехнологія

 гістотехнологія

 ембріотехнологія

біоінженерна технологія

 біотехнологія захисту екосистем

 нанотехнологія

Запитання 84

Процес утворення спеціалізованих клітин з певними рисами будови, що дають їм можливість виконувати потрібні функції з високою ефективністю, називається

варіанти відповідей

ріст

розвиток

еволюція

диференціація

Запитання 85

Мембранні органели у вигляді пухирців, що містять ферменти, зокрема ті, що забезпечують перетворення жирів або розщеплення токсичного для клітини гідроген пероксиду до кисню й води?

варіанти відповідей

Пероксисоми

Вакуолі

Лізосоми

Xлоропласти

Запитання 86

Яка функція полягає в здатності реагувати на хімічні речовини, змінюючи при цьому функціонування клітин?

варіанти відповідей

Ферментативну

Бар’єрну

Рецепторна

Запитання 87

Пасивне транспортування відбувається за рахунок?

варіанти відповідей

Полегшеної дифузії

Простої дифузії 

Складної дифузії

Поліпшеної дифузії

Запитання 88

Клітини тварин відрізняються від клітин рослин наявністю

варіанти відповідей

ядра

пластидів

цитоплазми

лізосомів

ЕПС

Запитання 89

Оберіть тверження, що не характеризують вакуолю

варіанти відповідей

Порожнини, заповнені тканинним соком

Здійснює фотосинтез

Підтримуює тиск всередині клітини, сприяючи збереженню її сталої форм

По мірі старіння клітини збільшуються, зливаються і утворюють одну велику, що займає 70-90% об’єму і центральне положення в клітині.

Накопичуює запасні поживні речовини, наприклад крохмаль

Забезпечуює клітину енергією

Запитання 90

Остаточним перетворенням пластид є

варіанти відповідей

Хлоропласти

хромопласти

лейкопласти

пропластиди

Запитання 91

"Органела у органелі" так називають ці структури нуклеоплазми. Назвіть їх

варіанти відповідей

хлоропласти

мітохондрії

ядерця

рибосоми

хроматин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест