Adverbs 8 FORM

Додано: 22 жовтня 2020
Предмет: Англійська мова, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
17 запитань
Запитання 1

Choose the correct word

Julia can sing...

варіанти відповідей

good   

well

Запитання 2

Choose the correct word

The children are singing a ... song.


варіанти відповідей

sad 

sadly

Запитання 3

Choose the correct word

My father drives the car... than your father.

варіанти відповідей

better 

best

Запитання 4

Choose the correct word

He can swim very...

варіанти відповідей

quickly

quick

Запитання 5

Choose the correct word

Ted is a ... pupil.

варіанти відповідей

good 

well

Запитання 6

Choose the correct word

This car is moving very... .

варіанти відповідей

slow

slowly

Запитання 7

Choose the correct word

Molly always writes... .

варіанти відповідей

careful

carefully

Запитання 8

Choose the correct word

His sister looks very ... in her new dress.

варіанти відповідей

elegant

elegantly

Запитання 9

Jackson played really....

варіанти відповідей

good

well

goodly

Запитання 10

We finished the test ...

варіанти відповідей

quick

quicly

quickly

Запитання 11

He's quite a ....person.

варіанти відповідей

nervous

nervously

Запитання 12

Happy

варіанти відповідей

happyly

happily

Запитання 13

Late

варіанти відповідей

lately

latly

Запитання 14

He sat ........... at his desk and finished his homework.

варіанти відповідей

quiet

quietly

quiter

Запитання 15

Marie always dresses................ for work.

варіанти відповідей

smartly

smart

Запитання 16

She spoke ............. .

варіанти відповідей

soft

softly

Запитання 17

Sam is a ............... man who often gives money to charities.

варіанти відповідей

generous

generously

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест