18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Африка

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 769 разів
15 запитань
Запитання 1

З яким регіоном світу Африка має сухопутне сполучення:

варіанти відповідей

Європа

Азія

Євразія

Запитання 2

Більшість країн Африки за формою правління є:

варіанти відповідей

республіками

монархіями

парламентськими демократіями

Запитання 3

Більшість країн Африки за державним устроєм - це:

варіанти відповідей

федерації

унітарні

монархії

Запитання 4

За рівнем економічного і соціального розвитку країни Африки належать до типу

варіанти відповідей

економічно розвинених країн

країн з перехідною економікою

країн, що розвиваються

Запитання 5

Укажіть головний чинник того, що переважна більшість країн Африки належить до країн, що розвиваються: 

варіанти відповідей

недостатньо мінеральної сировини та енергії промислових    масштабів, низький показник ресурсозабезпеченості 

несприятливі природні умови    для розвитку сільського господарства та  промисловості

 низький рівень розвитку продуктивних сил   та характер матеріальних відносин у виробничій сфер

 віддаленість від економічно розвинутих країн світу 

Запитання 6

Назвіть характерну рису господарства більшості країн Африки

варіанти відповідей

 технологічний розвиток

панування в експорті мінеральної та сільськогосподарської сировини, а в імпорті – готової промислової продукції та продовольства;

розвинена транспортна система

незалежність від зовнішнього ринку

Запитання 7

Виберіть два правильних твердження щодо країн Африки

варіанти відповідей

більшість країн добре забезпечені водними ресурсами

в Африці зосереджено найбільшу кількість бідних країн

ліси вкривають майже половину території континенту

колоніальна залежність спричинила крайню економічну відсталість країн

Запитання 8

Виберіть твердження, які характеризують населення Африки

варіанти відповідей

характерні найвища народжуваність та найвища смертність населення

усі країни Африки проводять цілеспрямовану демографічну політику на зменшення темпів росту населення

населення Африки має високу тривалість життя

не усі країни Африки проводять демографічну політику, спрямовану на зменшення темпів росту населення

рівень урбанізації досить низький

Запитання 9

Виберіть твердження, які характеризують етнічний та релігійний склад населення Африки

варіанти відповідей

на території регіону проживають усі основні раси світу

корінні народи є багаточисельними

більшість населення розмовляє англійською мовою, яка залишилась йому у спадок від колоніальних часів

більша частина населення сповідує мусульманство

найвищі показники щільності населення мають країни Східної Африки

Запитання 10

Вкажіть особливості розвитку первинного сектору економіки країн Африки

варіанти відповідей

тваринництво переважає над рослинництвом

вирощування експортних технічних культур (какао, кава, олійна пальма) часто доведене до монокультури

тваринництво має низьку продуктивність

видобувна промисловість Африки є найпотужнішою у світі

лісове господарство в регіоні не набуло розвитку

Запитання 11

Вкажіть особливості вторинного сектору економіки країн Африки

варіанти відповідей

регіон має високорозвинену електроенергетику

в регіоні сформовані портово-промислові комплекси

в Алжирі та Лівії розвинута потужна нафтопереробна галузь

найпотужніші промислові центри розташовані у Південно-Африканській республіці

машинобудівні заводи розташовані у невеликих містах та селищах

Запитання 12

Використовуючи статистичні дані, розрахуйте показник ВВП за номінальним значенням на душу населення в зазначених країнах Африки. З′ясуйте, в якій з цих країн даний показник є найнижчим.

варіанти відповідей

Єгипет: ВВП - 332 млрд $, населення - 101,4 млн осіб

ПАР: ВВП - 273,3 млрд $, населення - 55,0 млн осіб

Нігерія: ВВП - 621 млрд $, населення - 206,4 млн осіб

Ефіопія: ВВП - 74,1 млрд $, населення - 111,9 млн осіб

Запитання 13

Туристи поки що рідко відвідують країни Тропічної Африки (на відміну від Північної Африки). Що стоїть на перешкоді швидкого розвитку туристичної індустрії у цій частині регіону?

варіанти відповідей

Відсутність розвиненої транспортної та туристичної інфраструктури

Високі ціни на туристичні послуги, які значно перевищують середньосвітові

Політична нестабільність та низький рівень життя в країнах

Недостатня реклама туристичного потенціалу африканських країн

Бідні природно-рекреаційні та культурно-історичні ресурси

Тропічні хвороби та занадто спекотний клімат

Відсутність туристичних фірм, які працюють з країнами Тропічної Африки

Запитання 14

Які види діяльності називають «трьома китами» економіки Єгипту, що створюють найбільшу частку ВВП країни?

варіанти відповідей

Річкове судноплавство, гідроенергетика на Нілі, вирощування бавовнику

Видобуток залізних руд, виплавка сталі, швидкісні залізниці

Морське судноплавство, міжнародний туризм, видобуток нафти 

Виробництво бавовняних тканин, виробництво хімічних речовин, автомобільний транспорт

Запитання 15

За фінансової підтримки високорозвинутих країн промисловою спеціалізацією Демократичної Республіки Конго та Замбії стала кольорова металургія. Обидві країни входять до топ-10 країн світу за виплавкою міді, випередивши такі країни, як Канада, Казахстан, Польща. Що сприяло розвитку великих промислових районів, які спеціалізуються на кольоровій металургії на території цих африканських країн?

варіанти відповідей

Транзитне географічне положення

Забезпеченість мінеральною сировиною

Наявність потужних електростанцій

Розвиток точного машинобудування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест