Агрегатні стани речовини.

Додано: 1 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне закінчення речення: "Якщо перелити рідину з однієї посудини в іншу, рідина..."

варіанти відповідей

змінить і форму, і об’єм

збереже об’єм, але змінить форму

збереже і форму, і об’єм

збереже форму, але змінить об’єм

Запитання 2

Вкажіть всі можливі агрегатні стани речовини.


варіанти відповідей

рідкий

газоподібний

киплячий

твердий

плазма

Запитання 3

Чи може газ заповнити банку наполовину?

варіанти відповідей

Це залежить від розмірів банки

Так

Ні

Запитання 4

Чи можна стверджувати, що ртуть - завжди рідина?

варіанти відповідей

Так

Ні

Важко відповісти

Запитання 5

Закінчіть речення: "У рідинах молекули розташовані ..."

варіанти відповідей

ближче одна до одної ніж в твердих речовинах

далі одна від одної ніж молекули в газах

ближче одна до одної ніж молекули в газах

відстані між молекулами речовин всіх агрегатних станів є однакові

Запитання 6

Позначте агрегатний стан заліза за звичайних умов.

варіанти відповідей

газоподібний

плазма

твердий

рідкий

Запитання 7

Як називаються матеріали, які штучно створені з використанням нанооб’єктів і призначені для виготовлення різноманітних виробів?

варіанти відповідей

Наноречовини

Наноматеріали

Плазмоматеріали

Запитання 8

Чи правильним є твердження: "Префікс нано- (у перекладі з грецької «гном, карлик») використовується для запису частинних одиниць СІ й означає «одна мільярдна»"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Вибери, які з перелічених властивостей відносяться до газів.

варіанти відповідей

Не мають постійного об'єму

Не зберігають форму

Зберігають форму

Мають постійний об'єм

Запитання 10

Вкажіть стан, у якому знаходиться речовина, якщо її молекули коливаються на місцях, а потім стрибком переміщуються на інші місця.

варіанти відповідей

Рідкий

Твердий

Або твердий, або газоподібний газоподібний

Запитання 11

Виберіть стан, у якому знаходиться речовина, якщо вона не зберігає ні форми, ні об’єму.

варіанти відповідей

Рідкий

Твердий

Газоподібний

Запитання 12

Які речовини не мають певної температури плавлення - вони переходять у рідкий стан, поступово розм’якшуючись?

варіанти відповідей

Кристалічні

Аморфні

Плазма

Запитання 13

Чим відрізняються аморфні тіла від кристалічних? Укажіть всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Немає точного порядку у розміщенні молекул, молекули тіла розташовані безладно

Аморфні речовини мають певну температуру плавлення

Аморфні речовини не мають певної температури плавлення

Молекули розташовані у певному порядку утворюючи кристалічну гратку

Запитання 14

Яка з наведених фізичних величин, що характеризують тіло, не залежить від температури (тиск газу в посудині; об'єм тіла; маса молекул; густина тіла; швидкість руху молекул)?

варіанти відповідей

Маса молекул

Об'єм тіла; маса молекул

Густина тіла; швидкість руху молекул

Густина тіла

Запитання 15

Молекули води в різних агрегатних станах 

варіанти відповідей

Відрізняються числом атомів

Відрізняються розмірами

Абсолютно однакові

Запитання 16

Який стан речовин використовують для отримання сплавів? 

варіанти відповідей

 Твердий

 Рідкий

Газоподібний та рідкий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест