Контрольна робота Фізика 8 клас

Додано: 15 грудня 2021
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 19 разів
14 запитань
Запитання 1

Процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний

варіанти відповідей

Кристалізація

Пароутворення

Конденсація

Плавлення

Запитання 2

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, яка виділиться в ході повного згоряння палива?

варіанти відповідей

Q=qm

Q=rm

Q=λm

Q=cm∆t

Запитання 3

Скільки кам’яного вугілля потрібно спалити, щоб виділилося 5,4 МДж теплоти? 

варіанти відповідей

0,5 кг

1 кг

0,2 кг

2 кг

Запитання 4

Які процеси відбуваються в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння?

варіанти відповідей

стиск, робочий хід, випуск, продувка

впуск, випуск, запалення, холостий хід

впуск, стиск, робочий хід, випуск

впуск, стиск, робочий хід, холостий хід

Запитання 5

Випаровування води відбувається:

варіанти відповідей

тільки за температури 100 °С

за будь якої температури, з однаковою швидкістю

тільки за температури, вищої за 100 °С

за будь якої температури, швидкість процесу залежить від температури

Запитання 6

Воду, взяту за кімнатної температури, перетворюють на пару за температури 115 С .Які процеси для цього треба пройти?

варіанти відповідей

нагрівання води, пароутворення води

нагрівання води, пароутворення води, нагрівання пари

пароутворення води, нагрівання пари

нагрівання води, нагрівання пари, конденсація пари

Запитання 7

Тепловий двигун це - 

варіанти відповідей

пристрій для перетворення кінетичної енергії тіла в механічну.

пристрій для перетворення теплової енергії палива в механічну роботу.

телова машина циклічної дії, яка енергію, що поглинається під час згорання палива, перетворює на механічну работу.

пристрій для перетворення електричної енергії на механічну та приведення до руху машин і механізмів

Запитання 8

Яку речовину можна розплавити в посудині зі свинцю?

варіанти відповідей

залізо

мідь

олово

вольфрам

Запитання 9

На що витрачається енергія, яку отримує кристалічне тіло, що має температуру плавлення?

варіанти відповідей

на руйнування атомів

на надання атомам кінетичної енергії

на руйнування кристалічних граток

на надання атомам потенціальної енергії

Запитання 10

Який тепловий процес відбувається коли над річкою утворився туман?

варіанти відповідей

охолодження

кристалізація

конденсація

згоряння палива

Запитання 11

Яка кількість теплоти виділяється внаслідок випаровування 5 кг води, якщо її температура 100 °С?

варіанти відповідей

5 Мдж

11,5 Мдж

0,4 МДж

115 Мдж

50 Мдж

4 МДж

Запитання 12

Установіть відповідність між тепловим процесом, який відбувається з певною речовиною, і формулою для визначення кількості теплоти, що виділяє речовина в ході цього процесу.

1. Вода перетворилася на лід.

2. Згоріло паливо.

3. Утворився туман.


а) Q=λm        

б) Q=rm     

в) Q=qm     

г) Q=cm Δt

варіанти відповідей

1-а;2-б;3-в;

1-б;2-а;3-г;

1-а;2-в;3-б;

1-г;2-в;3-б;

Запитання 13

Якою цифрою позначено поршень на схематичному

малюнку двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ)?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 14

За яким з нижче наведених виразів можна визначити ККД

теплового двигуна?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест