Екологічні фактори. Агроценоз. Сукцесії. Ланцюги живлення.

Додано: 20 лютого 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1153 рази
15 запитань
Запитання 1

Вкажіть, який організм займає перший трофічний рівень у ланцюгах живлення

варіанти відповідей

гепард

ведмідь


сосна

ворона

Запитання 2

На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували грунт, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування

варіанти відповідей

фітоценозу

біогеоценозу

екосистеми

агроценозу

Запитання 3

Який компонент середовища належить до абіотичних екологічних факторів

варіанти відповідей

атмосферний тиск

вирубування тропічних лісів

коменсалізи

конкуренція за особин протилежної статі

Запитання 4

Оселення лишайників на схилах вулканів, якими текла лава це приклад

варіанти відповідей

інвазії

первинної сукцесії

вторинної сукцесії

реакліматизації

Запитання 5

Вкажіть відстань між критичними точками максимуму і мінімуму

варіанти відповідей

зона песимуму

зона витривалості

зона оптимуму

нормальна життєдіяльність

Запитання 6

Відновлення рослинності після розорювання ступу

варіанти відповідей

первинна сукцесія

вторинна сукцесія

гетеротрофна сукцесія

автотрофна сукцесія

Запитання 7

Укажіть назву екосистеми, не здатної до саморегуляції

варіанти відповідей

море

тайга

озеро

пшеничне поле

Запитання 8

Позначте консумента другого порядку в ланцюгу живлення: люцерна - коник - ящірка - боривітер

варіанти відповідей

люцерна

ящірка

коник

боривітер

Запитання 9

Позначте продуцента в ланцюгу живлення

варіанти відповідей

куріпка

кліщ-пухоїд

канюк

просо

Запитання 10

Укажіть назву природного процесу зміни біоценозу

варіанти відповідей

сукцесія

агроценоз

екосистема

популяція

Запитання 11

Період стабільності популяцій, що входять до складу угруповання, - це

варіанти відповідей

первинна сукцесія

вторинна сукцесія

клімакс

еволюція

Запитання 12

Вкажіть організми, що першими заселяють екосистему після природних змін

варіанти відповідей

мохи

лишайники

водорості

шапинкові гриби

Запитання 13

Початком ланцюгів живлення у водних екосистемах є:

варіанти відповідей

нектон

нейстон

планктон

ікра риб

личинки риб

Запитання 14

Знищення хижих птахів призводить до масового розмноження змій, які полюють на жаб, що живляться сараною. Чисельність комах безконтрольно зростає, що загрожує рослинності на великих територіях . Яка властивість біогеоценозу порушується?

варіанти відповідей

цілісність

самовідтворення

стійкість

саморегуляція

Запитання 15

У перетворенні біосфери основну роль відіграють

варіанти відповідей

живі організми

процеси самовідтворення

виділення коренями рослин кислот

біоритми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест