Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми або кількості значень елементів

Тест виконано: 68 разів
11 запитань
Запитання 1

Що таке масив?

варіанти відповідей

набір даних одного типу

величина і порядковий номер елемента

елемент загальної маси даних

Запитання 2

Яке ключове слово масиву?

варіанти відповідей

type

array

var

Запитання 3

Які алгоритми можна виконувати в масиві?

варіанти відповідей

пошук елемента масива

знаходження суми значень елементів масиву

знаходження кількості значень елементів масиву

Запитання 4

Введення та виведення значень елементів табличної величини відбувається за допомогою ?

варіанти відповідей

багаторядкового текстового поля(Standard)

багаторядкового текстового поля (Memo)

багаторядкового текстового поля (Lines)

Запитання 5

Властивість багаторядкового текстового поля Lines означає...

варіанти відповідей

наявність чи відсутність компонентів смуг прокручування

можливість або неможливість редагувати вміст компонента

набір значень, розташованих у рядках цього компонента

Запитання 6

Який фрагмент зображено?


варіанти відповідей

знаходження значень кількості усіх елементів табличної величини

знаходження значень суми усіх елементів табличної величини

знаходження значень середнього значення усіх елементів табличної величини

Запитання 7

Який фрагмент зображено?

варіанти відповідей

знаходження значень суми усіх елементів табличної величини

знаходження значень кількості усіх елементів табличної величини

знаходження значень середнього усіх елементів табличної величини

Запитання 8

З чого складається опис масиву?

варіанти відповідей

ім'я та тип елементів масиву

ім'я та команди елементів масиву

ім'я та значення елементів масиву

Запитання 9

a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i]) .Що означає частина коду?

варіанти відповідей

{дані з рядків першого багаторядкового текстового поля перевести в числа і присвоїти відповідним елементам табличної величини}

очистити друге багаторядкове текстове поле

{піднести значення елементів табличної величини до квадрата}

{вивести значення елементів табличної величини в рядки другого багаторядкового текстового поля}

Запитання 10

Визначити найбільше значення елементів табличної величини. Вибрати код програми

варіанти відповідей

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..10] of real; i: integer; max: real;

begin

 for i := 1 to 10 do a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);

  max := a[1];

  for i := 2 to 10 do If a[i] > max Then max := a[i];

  Label1.Caption := FloatToStr (max) + ' — найбільше значення’;

end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..10] of real; i: integer; min: real;

begin

 for i := 1 to 10 do a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);

  min:= a[1];

  for i := 2 to 10 do If a[i] > min Then min := a[i];

  Label1.Caption := FloatToStr (min) + ' — найбільше значення’;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..5] of real; i: integer; m: real;

begin

 for i := 1 to 5 do a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);

  m:= a[2];

  for i := 2 to 5 do If a[i] > mThen m := a[i];

  Label1.Caption := FloatToStr (m) + ' — найбільше значення’;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a: array [1..10] of real;

begin

 for i := 1 to 10 do a[i] := StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);

  for i := 2 to 10 do If a[i] > max Then max := a[i];

  Label1.Caption := FloatToStr (max) + ' — найбільше значення’;

end;

Запитання 11

Як потрібно змінити наведений фрагмент, щоб у ньому визначалося найменше значення елементів табличної величини?

 max := а[1];

 for і := 2 to 10 do If a[i] > max Then max := a[i];

варіанти відповідей

min := а[1];

 for і := 2 to 10 do If a[i] > min Then min := a[i];

 min := а[1];

 for і := 2 to 10 do If a[i] ><min Then min := a[i];

min := а[1];

 for і := 2 to 10 do If a[i] <min Then min := a[i];

min := а[1];

 for і := 2 to 10 do If a[i] = min Then min := a[i];

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест