Алгоритми повторення (Lazarus)

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Алгоритм це -

варіанти відповідей

Мова програмування, яка являє собою систему правил і позначень.

Комплекс програмних засобів, до якого входять: текстовий редактор, компілятор, налагоджувач.

Чітко визначена послідовність команд для розв'язування певної задачі.

Середовище програмування для розробки програм.

Запитання 2

Що з поданого переліку не є середовищем програмування?

варіанти відповідей

Scratch

Lazarus

Adobe Photoshop

Python

Запитання 3

Між якими ключовими словами записують оператори програмного коду

варіанти відповідей

Procedure

end;

Form

end;

begin

end;

End

begin;

Запитання 4

Змінні оголошуються в програмному сердовищі Lazarus в блоці опису змінних, який починається словом...

варіанти відповідей

begin

end

var

procedure

Запитання 5

Який з наведених блоків відповідає початку та кінцю алгоритму?

варіанти відповідей

a

b

c

Запитання 6

Синтаксис оператора повного розгалуження

варіанти відповідей

if <умова> Then <оператор>

if <умова> Then <оператор> Else

if <умова>

Запитання 7

Як вивести повідомлення у вигляді НАПИСУ?

варіанти відповідей

TLabel

TEdit

TButton

Запитання 8

Які елементи керування можна використати для введення даних?

варіанти відповідей

TLabel

TEdit

TButton

Запитання 9

Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком...

варіанти відповідей

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Запитання 10

Яка команда встановіть зелений колір фону для напису

варіанти відповідей

Label1.Color:=clgreen;

Label1.Color=green;

Color:=green;

Label.Color:=clgreen;

Запитання 11

Функція, яка використовується для перетворення цілочисельної змінної в строкову

варіанти відповідей

StrToInt


StrToFloat

IntToStr

FloatToStr

Запитання 12

Компоненту Edit відповідає піктограма:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест