Алгоритми та програми

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
16 запитань
Запитання 1

Висловлювання, яке відповідає реальній ситуації називається...

варіанти відповідей

Хибне.

Істинне.

Реальним.

Запитання 2

Цикл (розгалуження), у тіло якого входить інший цикл (розгалуження), називають ...

варіанти відповідей

Зовнішнім

Внутрішнім

Запитання 3

Розгалуження - це ...

варіанти відповідей

Другий з типових різновидів алгоритмів.

Вибір однієї з двох послідовностей дій залежно від виконання або невиконання деякої умови.

Алгоритм у якому команди виконуються у порядку запису тобто послідовно одна за одною.

Алгоритм у якому команди виконуються повторно декілька разів.

Запитання 4

Позначте правильні продовження речення:

Команди тіла циклу з передумовою...

варіанти відповідей

Можуть не виконуватися жодного разу

Завжди виконуються більше ніж один раз

Можуть виконуватися більше ніж один раз

Можуть виконуватися один раз

Не виконуються жодного разу

Завжди виконуються тільки один раз

Запитання 5

Алгоритм це -

варіанти відповідей

Мова програмування, яка являє собою систему правил і позначень.

Комплекс програмних засобів, до якого входять: текстовий редактор, компілятор, налагоджувач.

Чітко визначена послідовність команд для розв'язування певної задачі.

Середовище програмування для розробки програм.

Запитання 6

Що з поданого переліку не є середовищем програмування?

варіанти відповідей

Scratch

Lazarus

Adobe Photoshop

Python

Запитання 7

Між якими ключовими словами записують оператори програмного коду

варіанти відповідей

Procedure

end;

Form

end;

begin

end;

End

begin;

Запитання 8

Змінні оголошуються в програмному сердовищі Lazarus в блоці опису змінних, який починається словом...

варіанти відповідей

begin

end

var

procedure

Запитання 9

Який з наведених блоків відповідає початку та кінцю алгоритму?

варіанти відповідей

a

b

c

Запитання 10

Синтаксис оператора повного розгалуження

варіанти відповідей

if <умова> Then <оператор>

if <умова> Then <оператор> Else

if <умова>

Запитання 11

Як вивести повідомлення у вигляді НАПИСУ?

варіанти відповідей

TLabel

TEdit

TButton

Запитання 12

Які елементи керування можна використати для введення даних?

варіанти відповідей

TLabel

TEdit

TButton

Запитання 13

Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком...

варіанти відповідей

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Запитання 14

Яка команда встановіть зелений колір фону для напису

варіанти відповідей

Label1.Color:=clgreen;

Label1.Color=green;

Color:=green;

Label.Color:=clgreen;

Запитання 15

Функція, яка використовується для перетворення цілочисельної змінної в строкову

варіанти відповідей

StrToInt


StrToFloat

IntToStr

FloatToStr

Запитання 16

Компоненту Edit відповідає піктограма:

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест