Алгоритми та програми

Додано: 19 березня 2023
Предмет: Інформатика, 6 клас
Тест виконано: 45 разів
16 запитань
Запитання 1

Виконавця алгоритму в програмі Скретч називають ...

варіанти відповідей

Спрайт

Алгоритм

Образ

Блок

Запитання 2

Алгоритм - це ...

варіанти відповідей

скінченна послідовність дій, яка призводить до отримання результатів

нескінченна послідовність дій

послідовність символів

послідовність елементів

Запитання 3

Яка програма є середовищем для виконання алгоритмів?

варіанти відповідей

Paint

Scratch

Power Point

Word

Запитання 4

Базовими алгоритмічними структурами є:

варіанти відповідей

слідування (лінійна)

повторення (цикл)

умова

розгалуження

команда

Запитання 5

Алгоритм у якому передбачається багаторазове виконання одного й того ж самого набору команд називається...

варіанти відповідей

слідування

розгалуження

оператором циклу

циклічними

Запитання 6

Запуск програми в середовищі Скретч відбувається за допомогою інструмента:

варіанти відповідей
Запитання 7

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві вибирати подальші дії, залежно від істинності певного висловлювання називається...

варіанти відповідей

алгоритм з повторенням

алгоритм слідування

алгоритм з розгалуженням

Скретч

Запитання 8

Кожна команда лінійного алгоритму обов'язково ....

варіанти відповідей

виконується в залежності від умови

виконується лише один раз

може виконуватися більше ніж один раз

виконується безліч разів

Запитання 9

Щоб змінити зовнішній вигляд спрайта потрібно обрати групу команд ...

варіанти відповідей

рух

події

вигляд

датчики

Запитання 10

Для організації повного розгалуження необхідно використати команду ...

варіанти відповідей
Запитання 11

Алгоритми можуть бути подані такими способами:

варіанти відповідей

словесний

звуковий

графічний

послідовністю сигналів

Запитання 12

На скільки кроків переміститься об'єкт в результаті виконання даної програми?

варіанти відповідей

10

20

15

25

Запитання 13

Система команд виконавця це ...

варіанти відповідей

блок - схема

конкретні завдання, спрямовані на досягнення мети проекту

команди, які можуть виконуватися більше ніж один раз

команди, які може виконати цей виконавець

Запитання 14

Що буде результатом виконання даної програми?

варіанти відповідей

прямокутник

трикутник

квадрат

коло

Запитання 15

Щоб описати підзадачу в середовищі Scratch потрібно перейти у власні блоки та натиснути клавішу

варіанти відповідей

створити блок

видалити блок

вибрати вже існуючий блок

Запитання 16

Підзадачі використовують для ...

варіанти відповідей

спрощення створення складного проекту або розділення завдань між окремими учасниками команди

ускладнити створення складного проекту або розділити завдання

спрощення створення простого проекту

ускладнити створення простого проекту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест