Алгоритми та програми

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 6 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Оберіть правильну відповідь: Що таке команда?

варіанти відповідей

це передане повідомлення виконавцеві

це вказівка виконавцеві виконати певну дію

це вказівка виконавцеві окличним речення виконати певну дію

Запитання 2

За допомогою якого типу речення подаються команди?

варіанти відповідей

Запитальне речення

Окличне речення

Спонукальне речення

Розповідне речення

Запитання 3

Оберіть способи за допомогою яких команди можуть подаватися виконавцеві

варіанти відповідей

Спонукальним реченням

Звуковими сигналами

Розповідним реченням

жестами

вибором кнопки у вікні

світловими сигналами

Питальним реченням

Запитання 4

Що називають системою команд виконавця?

варіанти відповідей

набір команд для людини

вказівка виконавцеві виконати певну дію

набір команд які розуміє і може виконати виконавець

послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати

Запитання 5

Продовжи речення. Алгоритм - це

варіанти відповідей

набір команд які розуміє і може виконати виконавець

набір команд які повинен розуміти і повинен виконати виконавець комп'ютер

послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети

послідовність команд комп'ютеру, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб показати очікуваний результат

Запитання 6

Вкажіть з яких складових складається вікно середовища Scratch 2

варіанти відповідей

Поле спрайтів

Редактор коду команд виділеної групи

Сцена

Контейнер команд виділеної групи

Виконавець

Поле скриптів

Команда

Групи команд

Запитання 7

Оберіть правильно складений алгоритм для виконавця, щоб він малював квадрат зі сторонами різних кольорів

варіанти відповідей
Запитання 8

Оберіть способи подання алгоритму

варіанти відповідей

текстова

словесна

графічна

інструкція

послідовність сигналів

Запитання 9

Блок або групу блоків можна копіювати (дублювати) Для цього слід:

варіанти відповідей

Відкрити контекстне меню блока

перетягнути блок на вкладку скрипти

виконати команду дублювати

вибрати кнопку вилучити

перетягнути копію блока у потрібне місце

вибрати перший блок групи

Запитання 10

Алгоритми , кожна наступна команда якого виконується тільки після виконання попередньої команда і обов'язково виконується лише один раз називають -

варіанти відповідей

алгоритм з неповним розгалуженням

циклічний алгоритм з лічильником

лінійний алгоритм

алгоритм з повним розгалуженням з циклом з лічильником

Запитання 11

Оберіть вкладку на якій розміщуються образи виконавця

варіанти відповідей

Скрипти

Образи

Звуки

Правка

Редактор образу

Запитання 12

Що не може бути виконавцем?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест