Алгоритми та програми (підсумковий)

Додано: 11 травня 2022
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 375 разів
19 запитань
Запитання 1

Набір символів, що може використовуватись

у програмному коді- це..

варіанти відповідей

Алфавіт мови

Синтаксис мови

Запитання 2

Величина може бути...

варіанти відповідей

Константою (тобто постійною)

Змінною

Незмінною

Запитання 3

Величини, значення яких не можуть зміню-

ватися в ході виконання програми- це..

варіанти відповідей

Константа

Змінна

Запитання 4

Величини, значення яких можуть змінюватися

в ході виконання програми- це..

варіанти відповідей

Змінні

Константи

Запитання 5

У Python є два типи числових даних:

варіанти відповідей

Цілі числа (int)

Дійсні (float) — дробові числа

Відсотки

Запитання 6

Який буде результат виконання програми:

a=15

b=3

print(a*b)

варіанти відповідей

45

a*b

15*3

Запитання 7

Кожна змінна має такі характеристики

варіанти відповідей

Ім'я змінної 

Значення змінної 

Поняття змінної

Запитання 8

Вкладені розгалуження

варіанти відповідей

фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині іншого розгалуження

Фрагмент алгоритму, що містить ко­манду перевірки умови та послідовності команд, які будуть вико­нуватися або не виконуватися залежно від результату виконання команди перевірки умови

Алгоритм, що містить цикл

Запитання 9

Алгоритмічна структура розгалуження має

варіанти відповідей

1 гілку

2 гілки

3 гілки

Запитання 10

Які є висловлювання?

варіанти відповідей

хибні

істинні

хибні та істинні

Запитання 11

Алгоритм з розгалуженням це -

варіанти відповідей

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати послідовність команд залежно від істинності певного висловлювання (умови), називається

структура слідування

послідовність дій

Запитання 12

Алгоритм, в якому дії повторюються певну кількість разів - це ....

варіанти відповідей

Цикл

Розгалуження

Слідування

Запитання 13

Ознака алгоритму з повним розгалуженням:

варіанти відповідей

Має два варіанти дій 

Має три варіанти дій

Має декілька варіантів дій

Має один варіант дій

Запитання 14

Логічним виразом називають вираз, який може набувати один з двох значень:

варіанти відповідей

true i integer


false i real

integer i real


true i false

Запитання 15

Яке значення отримає змінна а після виконанна фрагменту програми?

a=13

if a>5:

a:=a+12

else:

 a:=a-7

варіанти відповідей

13

25

6

17

Запитання 16

Який вид циклічного алгоритми описано «виконується задану кількість разів (for)»?

варіанти відповідей

цикл з лічильником


цикл з після умовою


цикл з передумовою


сумісний цикл


Запитання 17

Який вид циклічного алгоритми описано «виконується до настання певної події (while)»?

варіанти відповідей

цикл з лічильником


цикл з після умовою


цикл з передумовою


сумісний цикл


Запитання 18

Скільки разів виконається цикл:

s=0

a=5

n=0

while s<=15:

s=s+a

a=a-1

n=n+1

варіанти відповідей

15

5

жодного

3

Запитання 19

Який результат отримаємо після виконання алгоритму?

s=0

a=4

for i in range (3):

s=s+a

a=a-0.5

print (s)

варіанти відповідей

3

7.5

10.5

0.5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест