Алгоритми з повторенням та розгалуженням

Додано: 26 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 247 разів
12 запитань
Запитання 1

Блок-схема якого алгоритму зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з повторенням

Лінійний алгоритм

Запитання 2

Виберіть із запропонованих варіантів відповідей правильний. В алгоритмічній структурі слідування:

варіанти відповідей

Команди виконуються у довільному порядку і одна й та сама команда виконується один раз

Команди виконуються послідовно і кожна команда виконується лише один раз

Одна й та сама команда виконується багато разів

Запитання 3

Що таке цикл?

варіанти відповідей

Вибір дій

Повторення

Слідування

Запитання 4

Який цикл є циклом з лічильником?

варіанти відповідей

While

Repeat

For

Запитання 5

Блок-схема якої базової структури представлена на рисунку?

варіанти відповідей

Повне розгалуження

Неповне розгалуження

Цикл з лічильником

Запитання 6

Який оператор задає цикл з передумовою?

варіанти відповідей

Repeat - until

 For - to - do

While - do

Запитання 7

Укажіть запис, при якому буде виконуватись тіло циклу.

варіанти відповідей

for a:=3 to -8 do s:=s*8;

for a:=1 to 100 do s:=s+1;

or a:=4 downto 40 do s:=7*s;

Запитання 8

Вкажіть правильний запис:

варіанти відповідей

If a>0 then x:=5; else x:=-5;

If a>0 then x:=5 else x:=-5;

If a>0 then x:=5 else x:=-5

Запитання 9

Базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд - це...

варіанти відповідей

повторення

слідування

розгалуження

Запитання 10

Цикл з лічильником у мові програмування Pascal має вигляд:

варіанти відповідей

While <логічний вираз>

Then begin

 <команди тіла циклу>

 end;


for <ім'я змінної> := <вираз1> to

<вираз2> do

begin

 <команди тіла циклу>

end;


Repeat <оператори тіла циклу>

Until <умова>;


Запитання 11

Блок-схема якого циклу зображена на рисунку?

варіанти відповідей

Цикл з післяумовою

Цикл з розгалуженням

Цикл з лічильником

Запитання 12

var X, Y: Integer;

Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань:

Х := 20; Y := 5*Х; Х := Х + Y;

варіанти відповідей

 25

250

120

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест