Алгоритми з розгалуженням

Додано: 24 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 5 клас
Тест виконано: 332 рази
9 запитань
Запитання 1

У логічному виразі операція "дорівнює" позначається

варіанти відповідей

=

==

= =

:=

!=

Запитання 2

У логічному виразі операція "більше або дорівнює" позначається

варіанти відповідей

>

<

>=

<=

= >

=<

Запитання 3

Вкажіть на логічні операції, що зв'язують прості умови

варіанти відповідей

END

AND

OF

OR

NO

NOT

NET

Запитання 4

Оператор IF використовують у алгоритмах з

варіанти відповідей

розгалуженнями

повтореннями

послідовною низкою команд

Запитання 5

Яких значень набувають змінні а і в після виконання умовних операторів, наведених нижче, для початкових значень а=3; в=5?

if a>b:

a = 0

else :

b = 0

варіанти відповідей

0 і 0

0 і 3

3 і 0

0 і 5

5 і 0

Запитання 6

Запишить мовою програмування просту умову:

х не більше у

варіанти відповідей

x<y

x>y

x<=y

not x>y

x>=y

not x<y

Запитання 7

вкажіть на струтуру з розгалуженям

варіанти відповідей
Запитання 8

Яка команда призначена для введення даних з клавіатури?

варіанти відповідей

input()

imput()

print()

int ()

Запитання 9

Яка команда призначена для вbведення даних?

варіанти відповідей

input()

imput()

print()

prinnt ()

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест