Амінокислоти, білки

Додано: 27 квітня 2020
Предмет:
Тест виконано: 60 разів
10 запитань
Запитання 1

Які речовини є мономерними ланками білкових молекул?

варіанти відповідей

амінокислоти

моносахариди

поліпептиди

аміни

Запитання 2

Вказати функціональну групу амінів:

варіанти відповідей

-NH2

-NO2

-OH

-NH3

Запитання 3

Вторинна структура білка найчастіше має вигляд:

варіанти відповідей

 поліпептидного ланцюга

глобули

спіралі

білковий комплекс

Запитання 4

Яка функція є спільною для білків, жирів, вуглеводів?

варіанти відповідей

енергетична

транспортна

регуляторна

каталітична

Запитання 5

Якісною реакцією на пептидний зв'язок є:

варіанти відповідей

Біуретова реакція

Ксантопротеїнова реакція

Запитання 6

Оберіть речовини, з якими реагує амінооцтова кислота


варіанти відповідей

вода

хлоридна кислота

натрій гідроксид

водень

вуглекислоий газ

карбонова кислота

Запитання 7

Амінокислоти містять такі функціональні групи


варіанти відповідей

тільки-СООН

-СООН та -NH2

тільки -NH2

-СООН та-NО2

Запитання 8

Аміни згорають у кисні з утворенням таких продуктів


варіанти відповідей

вода.вуглекислий газ

вода.вуглець

вода.вуглекислий газ.азот

вуглекислий газ. азот

Запитання 9

На яку частину амінокислоти на даному зображенні вказує літера R

варіанти відповідей

Карбоксильну групу

Групу, що є різною для різних амінокислот

Групу, що проявляє основний характер

Групу, що є однаковою для різних амінокислот

Запитання 10

Відшукайте формулу гліцину і вкажіть які властивості має дана амінокислота

варіанти відповідей

NH2CH2COOH, основні властивості

NH2CH(CH3)COOH, кислотні властивості

NH2CH2COOH, амфотерні властивості

NH2CH(CH3)COOH, основні властивості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест