Аналіз програмного забезпечення для початкової школи та методика його використання

Додано: 23 жовтня 2023
Предмет: Інформатика
15 запитань
Запитання 1

При аналізі програмного забезпечення для початкової школи слід враховувати такі аспекти:

варіанти відповідей

Вікові особливості дітей

Навчальна програма

Безпека та приватність

Відкритість

Запитання 2

Поясніть значення аспекту безпека та приватність

варіанти відповідей

Перевага надається програмам, що сприяють активній взаємодії учнів з навчальним матеріалом та підтримують співпрацю між учнями


Програмне забезпечення повинно забезпечувати високий рівень безпеки та захисту приватності дітей

Воно повинно бути доступним для всіх учнів, незалежно від їхніх особливостей та можливостей

Запитання 3

Поясніть значення аспекту навчальна програма

варіанти відповідей

Програмне забезпечення повинно доповнювати і підтримувати офіційну навчальну програму, надаючи додаткові можливості для учнів у процесі засвоєння матеріалу

Програмне забезпечення повинно відповідати психологічним особливостям дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, сприяти їхньому когнітивному, соціальному та емоційному розвитку

Перевага надається програмам, що сприяють активній взаємодії учнів з навчальним матеріалом та підтримують співпрацю між учнями

Запитання 4

Поясніть значення аспекту доступність

варіанти відповідей

Перевага надається програмам, що сприяють активній взаємодії учнів з навчальним матеріалом та підтримують співпрацю між учнями

Програмне забезпечення повинно доповнювати і підтримувати офіційну навчальну програму, надаючи додаткові можливості для учнів у процесі засвоєння матеріалу.

Воно повинно бути доступним для всіх учнів, незалежно від їхніх особливостей та можливостей

Запитання 5

При використанні програмного забезпечення вчителям початкових класів слід враховувати методичні рекомендації:

варіанти відповідей

Врахування індивідуальних особливостей

Доступність

Ігровий підхід

Інтерактивність

Моніторинг та оцінювання

Запитання 6

Поясніть значення методичної реокмендації інтерактивність

варіанти відповідей

Використовуйте програмне забезпечення як доповнення до традиційних методик навчання, щоб створити багатогранне навчальне середовище

Використовуйте ігрові елементи в програмному забезпеченні, щоб зробити процес навчання цікавим та захоплюючим

Використовуйте програмне забезпечення, яке дозволяє індивідуалізувати навчання відповідно до потреб та можливостей кожного учня.

Сприяйте активній участі учнів у процесі навчання за допомогою інтерактивних завдань та завдань, які спонукають до самостійної роботи

Запитання 7

Пояясніть методичну рекомендацію ігровий підхід

варіанти відповідей

Сприяйте активній участі учнів у процесі навчання за допомогою інтерактивних завдань та завдань, які спонукають до самостійної роботи

Використовуйте ігрові елементи в програмному забезпеченні, щоб зробити процес навчання цікавим та захоплюючим

Використовуйте програмне забезпечення для моніторингу прогресу учнів та забезпечення об'єктивного оцінювання

Запитання 8

Навчально-діяльнісне середовище Scratch — це 

варіанти відповідей

Середовище об'єктно-орієнтованого наочного (візуального) програмування

Середовище ігор

Найпростіший графічний редактор, призначений для створення і редагування растрових графічних зображень 

Запитання 9

Поясніть значення скрипт у середовищі Scratch

варіанти відповідей

область, в якій діє об'єкт (спрайт) при виконанні програми.

Сукупність зображень одного й того ж об'єкту (спрайту), кожне з яких дещо відрізняється від попередніх.


Послідовність вказівок, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати певному об'єкту (спрайту).


Запитання 10

Оберіть твердження які відносяться до середовища Scratch


варіанти відповідей

Блок

Скарбничка

Подія

Образи

Сцена

Запитання 11

Яке програмне забезпечення використовується у 3 класі?

варіанти відповідей

Прграмування

Графічний редактор, текстовий редактор

Текстовий редактор

Запитання 12

На який процес орієнтовайни графічний редактор Paint?

варіанти відповідей

Малювання

Обробку фото

Сканування фото та редагування

Запитання 13

Можливості графічного редактора Paint:


варіанти відповідей

Створення надписів та малюнків

Видалення непотрібних фрагментів малюнку

Редагувати палітру

Збереження та редагування малюнкі

Редагування фото, заміна фону на фото

Запитання 14

Текстовий редактор - це

варіанти відповідей

Комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів, а також їх перегляду на моніторі, виведенню на друк, пошуку фрагментів тексту


найпростіший графічний редактор, призначений для створення і редагування растрових графічних зображень в основному форматі Windows (BMP) і форматах Інтернету (GіFи JPEG)

Запитання 15

Яке програмне забезпечення використовується у 4 класі?

варіанти відповідей

Текстовий редактор

Графічний редактор

Форматування тексту

Середовище програмування.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест